Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Získávání celního povolení a spolupráce na papíře pro trasu vašeho nákladu může být pomalé a složité, zejména pokud jsou zapojeny třetí strany. My v SGS rozumíme, jak složité je dopravovat náklad po silnici, železnici a po vodě a při zohlednění této složitosti jsme navrhli TransitNet. Službu TransitNet provozujeme pod dohledem v Ženevě, a to buď přímo nebo prostřednictvím určených partnerů, jako jsou sdružení provozovatelů silniční dopravy nebo podobné neutrální organizace.

TransitNet je bezpečná, vícejazyčná webová platforma, která shromažďuje, kontroluje a sleduje tranzitní prohlášení s cílem významně snížit dobu vašeho tranzitu. TransitNet umožňuje odvětví dopravy a logistiky podávat elektronická celní tranzitní prohlášení spolu s finanční zárukou zahrnující jejich ručení za celní dluh.  

Na základě komplexního zmapování stavu obdržíme od pojistitelů společnosti SGS schválení pro každého potenciálního klienta, vystupujeme vůči celnímu úřadu jako vedení a skládáme ve prospěch celního úřadu záruky, ale v zastoupení klientů TransitNet, které zahrnují dlužné daně a clo pro všechny operace tranzitu klientů (záruky jsou složeny v místě, kde začíná tranzit klienta a zahrnují dopravu až do místa určení). Klient platí poplatek za každý tranzitní pohyb.  

Výhody TransitNet

  • Rychlost: TransitNet je rychlejší a levnější než jiné služby silničního tranzitu.

  • Přístupnost: TransitNet je zdokonalená a elektronická alternativa stávajících papírových systémů a působí v členských i nečlenských státech EU.

  • Důvěra: TransitNet odstraňuje potřebu, aby jednotliví provozovatelé skládali tranzitní záruky ve prospěch klientských středisek SGS nebo celních úřadů.

  • Usnadnění: TransitNet poskytuje celním úřadům informace předem (CE 648/2005) a splňuje požadavky EU-NCTS a turecké požadavky a usnadňuje tak rychlejší přechod hranic a rychlé uvolnění pro tranzit.

  • Sledovatelnost TransitNet poskytuje všem účastníkům (klientům, klientským střediskům a vedení) on-line přehled o aktuálním stavu tranzitních pohybů.

  • Úspornost: Jako webový systém TransitNet nevyžaduje kromě přístupu na internet žádnou infrastrukturu IT.

Jako upravitelná webová platforma může být TransitNet přizpůsoben pro operace tranzitu v jiných zemích a regionech nebo celních uniích po celém světě.   

Zjistěte si více.