Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Vzhledem k tomu, že v EU a USA vstupují v platnost nové předpisy pro obchod se dřevem, je zlepšení transparentnosti a odpovědnosti v odvětví lesního hospodářství důležitější než kdykoliv dříve.

Nezákonné kácení vede k tomu, že vlády přicházejí o miliardy dolarů na daních a způsobuje obrovské poškození životního prostředí. Korupce narušuje právní stát, odrazuje od legitimního investování a brání rozvoji.

V SGS věříme, že dlouhodobé zlepšování v oblasti řízení a ověřování informací o lesích přispívá k lepší správě v oblasti lesnictví. Národní kontrola lesního hospodářství nabízí inovativní řešení ke zlepšení sledovatelnosti a odpovědnosti, vytváří osvědčené postupy a zvyšuje standardy řízení.

Efektivní kontrola lesního hospodářství

Řešení nezákonného kácení a prosazování udržitelného lesního hospodářství za podpory pokroku ve správě, konkurenceschopnosti a transparentnosti je významnou výzvou.

V SGS věříme, že efektivní sledování přináší řadu klíčových výhod:

 • optimalizaci a spravedlivý výběr státních příjmů;
 • budování národních kapacit;
 • dodržování, podporování a usnadnění obchodu;
 • zachování přírodního bohatství a ekosystémů;
 • příspěvek k socio-ekonomickému rozvoji;
 • konsolidace informací z odvětví lesního hospodářství

Naším cílem je:

 • zajistit efektivní kontrolu pohybu dřeva a souvisejících finančních toků;
 • zaručit legální původ vyváženého nebo lokálně dodávaného dřeva;
 • podporovat úřady lesního hospodářství, policii a bezpečnostní složky;
 • zvýšit standardy řízení na mezinárodně uznávanou úroveň.

Jak to funguje?

Národní kontrola lesního hospodářství zahrnuje nastavení a provozování národního systému sledovatelnosti dřeva, který zajišťuje kontrolu pohybu dřeva z lesa na místní trh a/nebo na vývoz.

Sledovatelnost dřeva zajišťuje ověření dodavatelského řetězce, což je v současnosti jedním z prvků vyžadovaných při realizaci systému zajištění legálního původu (LAS), v rámci dobrovolných dohod o partnerství uzavřených mezi Evropskou unií a vládami produkujících zemí.

Státní kontrola lesního hospodářství potenciálně zahrnuje kombinaci těchto činností:

 • pomoc při vývoji a konfiguraci platformy sledovatelnosti dřeva;
 • zavedení používání čárových kódů a přenosných zařízení;
 • budování kapacit pro lesní správy a soukromé subjekty;
 • vedení dokumentů a fyzické ověřování dokladů s cílem porovnání údajů;
 • vytvoření kontrolních stanovišť na silnicích, řekách, hranicích a v přístavech.
 • monitoring vývozu kulatiny a užitkového dřeva;
 • zajišťování výpočtu a výběru příjmů z lesního hospodářství jménem vlády.

K zavedení takového systému, tvoříme a spravujeme agenturu, která působí nezávisle na vládě, ačkoli je propojena a spolupracuje s příslušnými státními orgány a hlavními zainteresovanými stranami. Tato agentura vydává ověřovací zprávy a prohlášení, které jsou založeny na kombinaci údajů sledování kulatiny a užitkového dřeva, monitorování dat a ověřování legálního původu.

v rámci mandátu Technické pomoci pomáháme lesní správě s rozvojem výše uvedených aktivit.

Od roku 1995 jsme provedli řadu úspěšných celostátních a regionálních projektů na sledování a ověřování v oblasti lesního hospodářství v Africe, Asii, Latinské Americe a v Rusku. Společnost SGS v současnosti realizuje národní systémy sledovatelnosti dřeva v Libérii, Demokratické republice Kongo, Kamerunu a Konžské republice.

Naše služby jsou založeny na množství informací a nejmodernějších technologiích sledování. Používáme komplexní systém, který zahrnuje všechny fáze dodavatelského řetězce, od lesa k trhu prostřednictvím kontrol dokumentace, fyzických kontrol a auditů legálního původu.

Zjistěte si více o přínosech národní kontroly lesního hospodářství od společnosti SGS.