Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Zlepšování transparentnosti a sledovatelnosti v odvětví lesnictví je zásadní pro zajištění řádného původu v celém dodavatelském řetězci.

Politiky nákupu dřeva často vyžadují, aby bylo dřevo certifikováno v systému udržitelného lesního hospodářství (SFM) a dalších certifikačních systémů. Nedostatek certifikovaných výrobků značně postihuje dodavatelské řetězce a ohrožuje tak zisk, udržitelnost a programy opětovného rozvoje.  

Zlepšování sledovatelnosti pomocí technologie

Používání technologie ke sledování pohybu dřeva a finančního toku má dopad na transparentnost v odvětví lesního hospodářství. Zajištění účinné kontroly pohybu dřeva zaručuje legální původ vyváženého nebo lokálně distribuovaného dřeva a lepší sledovatelnost zajišťuje 100% přesnost dat v celém dodavatelském řetězci z lesa až po místo vývozu.

Lesní hospodářství

Nepovolené kácení ohrožuje udržitelný rozvoj v odvětví lesního hospodářství. Pomocí technologie ke zlepšení lesního hospodářství budete schopni monitorovat, sledovat a certifikovat dřevo v průběhu růstu. Naše významná přítomnost v globálním odvětví lesního hospodářství nám zajišťuje mimořádné znalosti o tom, jak pravidelné audity, nepřetržitý monitoring a nezávislé ověřování produkce dřeva společností mohou posílit dodavatelské řetězce a udržitelnost.

Naše řešení nabízejí dlouhodobé zlepšování v oblasti řízení a ověřování informací o lesích a přispívají k lepší správě v odvětví lesního hospodářství. Více informací o auditech legálního původu dřeva a národní kontrole lesního hospodářství.