Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Toto školení poskytuje úvodní informace k vývoji, implementaci a řízení Systémů řízení bezpečnosti dodavatelského řetězce.

Shoda SCSMS s požadavky normy 28000 vám pomáhá prozkoumat a řídit bezpečnostní rizika a hrozby dodavatelského řetězce organizace ve všech fázích včetně transportu zboží podél řetězce. To vám umožní zaměřit zdroje a úsilí na oblasti s vysokými riziky a prokázat zainteresovaným subjektům zajištění bezpečnosti jako řízeného a závazného procesu.

Na konci školení budete schopni:

  • Vysvětlit účel normy ISO 28000:2007
  • Popsat požadavky normy ISO 28000:2007
  • Vysvětlit vztahy mezi články normy ISO 28000: 2007
  • Pochopit jak používat normu ISO 28000 pro neustálé zkvalitňování SCSMS

Školení je určeno jako úvod pro každého, kdo se podílí na vývoji, implementaci a řízení SCSMS na základě normy ISO 28000. Pokud máte v plánu dokončit další školení SCSMS, například Školení interních auditorů a vedoucích auditorů, během tohoto kurzu obdržíte znalosti a porozumění normy ISO 28000, které vám umožní vybudovat si auditorské dovednosti.

Školení zahrnuje přednášky a cvičení v podobě workshopů.

Od účastníků se před přihlášením do tohoto kurzu neočekává, znalost systémů řízení bezpečnosti informací nebo normy ISO 28000.

Kontaktujte SGS ještě dnes a dozvíte se více informací o Informativním školení ISO 28000 od SGS.