Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Toto školení bylo navrženo, aby vám poskytlo základní informace o US trzích. Program celně - obchodního partnerství proti terorismu (CTPAT), historie programu (CTPAT) a jak těží z členství organizací v mezinárodní obchodní aréně.

Školení CTPAT je nabízeno ve třech úrovních:

  • Informativní školení CTPAT: O programu CTPAT; Vysvětlení certifikačních požadavků (reference: kontrolní seznam auditu SGS CTPAT); a Revize systému na pracovišti
  • Obsah školení v oblasti požadavků auditů CTPAT (požadavky na dokumentaci a hardware) Procesní bezpečnost; Bezpečnost zaměstnanců; Kontrola dokumentů a záznamů; a Školení k hardwaru na pracovišti
  • Hodnocení pomocí diferenční analýzy CTPAT: Revize dokumentace a kontrola záznamů; Dotazování příslušných představitelů; Zdůraznění nálezů; a shrnutí

Během každé z těchto úrovní pokryjete příslušnou část školení CTPAT a dozvíte se o procesech pro bezpečnost organizace, jak určit nápravná opatření a vytvořit plán zlepšení pro pokrytí slabin.

Také pokrýváme shodu zákazníka s CTPAT a kdy má být proveden periodický audit jeho obchodních procesů. To zahrnuje hodnocení shody bezpečnostních systémů a procesů budoucích nebo spolupracujících dodavatelů třetí strany, výrobců, dopravců a podobných poskytovatelů služeb. S těmito vědomostmi můžete přesně zhodnotit bezpečnostní požadavky zákazníka, založené na hodnocení rizik v rámci celého dodavatelského řetězce.

Školení je určeno jako úvod pro každého, kdo se podílí na vývoji, implementaci a řízení programu CTPAT.

Školení zahrnuje přednášku a cvičení v podobě workshopů.

Kontaktujte SGS ještě dnes a dozvíte se o výhodách školení CTPAT od SGS.