Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Školení v oblasti skenerů od SGS - poskytne vašim operátorům praktické zkušenosti, které potřebují v různých oblastech, včetně obrazové analýzy pro skenování nákladu a kontrolu zavazadel a palet, radiové ochrany a provozního školení.

Skenovací technologie se nyní používá po celém světě pro kontrolu nákladu, kontejnerů, zavazadel a dalších zásilek, ale skener je pouze tak efektivní, jak je efektivní jeho operátor. V SGS věříme, že pracovník analýzy obrazu musí mít zkušenosti s odhalováním různých podezřelých předmětů, aby byl schopen je rychle a v omezeném čase rozpoznat.

Naše nabídka služeb školení v oblasti skenerů vám umožní poskytnout vašim operátorům praktické zkušenosti, které potřebují v různých oblastech, včetně obrazové analýzy pro skenování nákladu a kontrolu zavazadel a palet, radiové ochrany a provozního školení.

Školení lze upravit podle vašich potřeb a přizpůsobit úrovni dovedností vašich operátorů. Naše školení doplňuje všechna úvodní školení od výrobců a výhradně se zaměřuje na zlepšování dovedností a výkonu operátorů.

Intenzivní školení v oblasti obrazové analýzy skenerů nákladu

Míra odhalování podvodů závisí na schopnostech pracovníka obrazové analýzy. V SGS víme, že zkušenosti a praxi nic nenahradí, proto jsme vyvinuli řadu intenzivních kurzů, které poskytují operátorům možnost analyzovat řadu konkrétních obrazů roztříděných podle typu hrozby. Naše školení v oblasti obrazové analýzy nákladu zahrnuje:

  • vysvětlení celého procesu obrazové analýzy;
  • některé praktické příklady roztříděné podle typu hrozby;
  • intenzivní výcvik v oblasti obrazové analýzy;
  • hodnocení a prezentaci atestace SGS.

Školení obrazové analýzy pro inspektory zavazadel a palet

RTG skenery se používají na celém světě ke kontrole zavazadel a nákladu, k vyhledání skrytých a zakázaných předmětů. Skenery však nejsou schopné určit podezřelé obrazy bez schopných, vyškolených operátorů. Operátoři potřebují rozsáhlou praxi s detekcí, proto před začátkem školení vaše operátory zhodnotíme, abychom zjistili, jaké mají znalosti a zda jsou způsobilí pro detailní analytickou práci. Toto hodnocení se zabývá řadou oblastí, včetně zvláštního vnímání, určování barev, míry pozornosti při výskytu anomálie a vizuálního ohraničení. Toto školení zahrnuje:

  • odhalení podezřelého předmětu: určení podezřelých předmětů ve složitých obrazech;
  • rozpoznání předmětu při překrytí: identifikace podezřelých předmětů překrytých jinými předměty u obrazů s několika vrstvami.

Ochrana před zářením

Školení poskytuje operátorům nezbytné znalosti o vlastnostech rtg paprsků, základech radiační ochrany a základních vlastnostech rtg skenerů.

Operační školení

Vysvětlení různých fází procesu skenování s důrazem na úlohu každého zaměstnance a koordinaci každého úkolu a školení o zapínání a vypínání skenerů tak, aby byl provoz celkově optimalizován.

Školení v oblasti odhalování hrozeb

Toto školení seznamuje operátory s celou řadou podezřelých předmětů a se způsobem jejich rozpoznání. Patří mezi ně výbušniny, střelné zbraně, nože, zbraně používané v bojovém umění a zakázané předměty. Školení je poté upraveno tak, aby vyhovovalo požadovanému rozsahu dovedností vašich operátorů. Naše počítačové školení poskytuje praktické zkušenosti s kontrolou zavazadel při různých úrovních dovedností. 

Kontaktujte nás pro více informací o tom, jak mohou naše služby školení v oblasti skenerů prohloubit znalosti vašich operátorů.