Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Poradenské služby v oblasti skenerů společnosti SGS - znalost trhu, místní znalosti a zkušenosti, které potřebujete pro implementaci skenovací technologie.

Při implementaci skenovací technologie pro státní organizaci je důležité zvolit správné technické řešení. V SGS disponujeme rozsáhlými zkušenostmi s implementací skenovací technologie od definování vašeho projektu, financování vybavení až po nábor a školení provozního týmu. Spolupracovali jsme již s několika vládami na výběru nejúčinnějšího vybavení, které by vyhovovalo jak modelu obchodování země zákazníka, tak místnímu prostředí.

Podpora nabídkových řízení

Buď vám pomůžeme napsat zadání veřejných nabídek nebo vám pomůžeme nabídky vyhodnotit. Naši odborníci v SGS spolupracují se všemi výrobci skenerů a naše odbornost je neocenitelná. Pomůžeme vám vyhodnotit nabídky výrobců a zajistit, že vybavení bude vyhovovat vašim potřebám.   

Účast při testování třetí stranou

Akceptační testy výrobce (FAT) a akceptační testy zákazníka (OSAT) jsou rozhodující při implementaci jakéhokoli skenovacího vybavení. Chrání váš zájem tím, že zajišťují využití každé záruky poskytnuté prodejcem, v případě nutnosti. Zúčastníme se akceptačních zkoušek FAT a OSAT u výrobce a na vašem skenovacím pracovišti, abychom zajistili, že vybavení vyhovuje technickému popisu, příslušným předpisům a specifikacím a splňuje stanovené požadavky na výkon.

Audity

Vytvořili jsme podrobný audit k zajištění spolehlivosti vašeho skenovacího systému, frekvenci a kvalitu údržby vašeho stroje. Tento audit zahrnuje:

  • provozní audity - přezkoumání aktuální logistiky, posouzení pracovního toku dokladů a hodnocení operátorů;
  • bezpečnostní audity - radiační bezpečnost, bezpečnostní hlediska na pracovišti, jako jsou nouzové postupy a práva duševního vlastnictví;
  • technické audity - zajišťují, že vybavení je technicky spolehlivé a vyhovuje smluvním specifikacím/závazkům;
  • audity organizace údržby.

Kromě auditů nabízíme řadu doplňkových řešení včetně:

  • implementace skenerových technických řešení ve spolupráci s výrobcem skeneru;
  • přezkoumání organizace údržby, včetně dodávky a řízení náhradních dílů;
  • tvorby nových a vhodnějších/účinnějších postupů;
  • školení týmu údržby (opakovací školení, zvláštní školení zaměřené na slabá místa odhalená při auditu);
  • následná organizace údržby

Více informací o našich poradenských službách v oblasti skenerů.