Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

S cílem posílit naše služby pro zabezpečení hranic nabízíme řadu služeb na doplnění vašich scanner operací včetně auditů a certifikací, hodnocení a řízení rizik, scanner filtrů a vzdálené analýzy.

Certifikační známka SGS

Při každodenním nárůstu požadavků na bezpečnost a kvalitu musíte ukázat, že vaše vybavení vyhovuje mezinárodním normám. Naše kanceláře a akreditované laboratoře po celém světě vám mohou na základě auditu a certifikace vašeho vybavení poskytnout potřebné ujištění, že je vyhovující.   

Nabízíme vám kompletní sortiment certifikačních služeb v celé řadě trhů a oblastí. Naše certifikační známky SGS jsou uznávány po celém světě jako důkaz souladu s mezinárodními pokyny, kvalitou a spolehlivostí. Jsou viditelným znamením konzistentní výroby a výkonnosti, kvality a nezávislé kontroly ze strany renomovaného certifikačního orgánu. 

Certifikační známka SGS zahrnuje:

  • Certifikaci výkonosti skeneru: hodnocení a certifikaci specifikací vašeho vybavení na základě řady předem definovaných zkoušek;
  • Certifikát radiační bezpečnosti: certifikaci shody vašeho vybavení na základě doporučení ICRP, pokynů IAEA, směrnic EU a norem USA.

Naše kanceláře a laboratoře na celém světě nám umožňují nabídnout vám řadu dalších známek průmyslového testování a certifikace vycházející z místních nebo mezinárodních norem, jako je ISO, CSA, IEC, IP, Code a CE.

Kontaktujte nás a zjistěte si více o tom, jak vám naše scanner audity a certifikace mohou pomoci udržovat vaše vybavení v optimálním stavu.

Hodnocení rizik

Rozhodování o tom, zda má být náklad podroben skenování, fyzické kontrole nebo být propuštěn k proclení může způsobit značné zpoždění. Náš specializovaný softwarový nástroj SGS Profiler® vám může pomoci se bezpečně rozhodnout v řádu sekund.

SGS Profiler je plně automatizovaný nástroj, který analyzuje transakční data vysokou rychlostí. Využití informací o rizicích týkajících se obchodních subjektů (místních a mezinárodních), zboží, zdrojů dodávek a dopravních prostředků, SGS Profiler porovnává detaily nákladu s hodnotou rizika a vytváří tak automatické vyhodnocení rizik a pokyny k vhodnému zásahu. Tyto informace umožňují vašemu týmu v přístavu informovaně rozhodnout o tom, zda pokračovat v neinvazivní kontrole nebo provést další šetření.   

Kontaktujte nás, aby jste zjistili, jak SGS Profiler může zlepšit vaše služby skenování.

Skenerový filtr

Ne všechny skenery nabízejí stejnou úroveň výkonu. Je-li hustota nákladu vyšší či nižší než výkon průniku vašeho skeneru, naskenované obrázky budou špatné.

Náš tým v SGS, v reakci na potřeby klientů, vyvinul skenerový filtr, který na základě porovnání hustoty různých typů nákladu s instalovaným výkonem skeneru přesně určuje, jaké zásilky jsou vhodné pro váš skener.  

Kontaktujte nás, aby jste zjistili, jak můžete instalovat a používat SGS skenerový filtr ve vašem provozu.

Vzdálená analýza

Na základě spojení nejnovějších inspekčních a komunikačních technologií jsme vyvinuli službu, která umožní vládám, celním organizacím a státním úřadům vzdáleně si prohlížet radioskopické obrázky zboží a kontejnerů, které se vytvářejí pomocí skenovacích zařízení.

Zjistěte, jak vám vzdálená analýza může zdokonalit vaše postupy v místě určení a posílit zabezpečení.