Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby portálu komunity NGO od SGS – zajistěte si prostřednictvím zapojení komunity vyšší viditelnost, transparentnost a odpovědnost.

Nevládní organizace závisí na dárcovství a zdrojích od veřejnosti. Absence dostupných informací o tom, jak přispívají pro společnost, spolu s absencí odpovědnosti znesnadňují nevládním organizacím zajistit si důvěru veřejnosti. Naše služby portálu komunity nabízejí nezávislé zajištění kvality vládním úřadům pro sektor NGO, zastřešujícím NGO organizacím a webovým stránkám pro fundraising. Posílením důvěry vedou naše služby k silnějšímu zapojení komunity a finanční podpoře pro nevládní organizace.

Proč zvolit služby portálu NGO od společnosti SGS ?

Komunitní portál vycházející z nezávislého zajištění podle jednotných a transparentních norem nabízí nevládním organizacím rovnou příležitost přilákat pozornost a soutěžit o financování. Jedná se o snadný, bezpečný a přesvědčivý způsob, jak mohou donátoři najít místní nevládní organizace, které si přejí finančně podporovat. Donátoři mají jistotu, že organizace na platformě dodržují přísné zásady odpovědnosti a transparentnosti. Spravedlivé a transparentní srovnání nevládních organizací přináší místním nevládním organizacím tolik potřebné zdroje a současně posiluje dobrou pověst tohoto sektoru jako celku. 

Nabízíme:

  • Návrh a vytvoření na míru komunitního portálu NGO
  • Vyhledávání na míru donátorů pro místní nevládní organizace
  • Návrh a tvorba příslušných rámců zajištění jakosti
  • Odměny za trvalé zlepšování odpovědnosti
  • IT podpora, včetně podpory online plateb
  • Další služby, včetně nezávislého sledování projektů NGO

Expertní poskytování služeb pro nevládní organizace

Jako světová jednička v poskytování inspekce, verifikace, testování a certifikace, která má desítky let zkušeností ve veřejné i neziskové oblasti, se těšíme na podporu úspěšného sektoru NGO. 

Obraťte se na nás a získejte více informací.