Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

NGO benchmarking od SGS – využijte mezinárodní měřítko důvěry a nezávislosti.

V reakci na poptávku nezávislého, celosvětově použitelného standardu posouzení odpovědnosti NGO vytvořila společnost SGS NGO Benchmark. Provedli jsme stovky posouzení velkých i malých nevládních organizací ve více než 50 zemích po celém světě.

NGO Benchmarking dává organizacím nástroj pro odhalení rizik a slabých míst a provedení nápravy před tím, než bude příliš pozdě. To má zásadní význam pro jakoukoli organizaci, která usiluje o dlouhodobý vliv prostřednictvím transparentního, efektivního a účinného financování.

Výhody

Naše služba benchmarkingu:

 • Má přeshraniční působnost a je použitelná a uznatelná v mezinárodním měřítku 
 • Řídí ji odborníci se zkušenostmi v sektoru NGO
 • Je komplexní, ale nejde nad rámce nutného 
 • Poskytuje nástroj pro srovnávání podobných NGO
 • Nabízí nevládním organizacím objektivní hledisko, které je užitečné pro získání porozumění 
 • Podněcuje otevřené diskuse uvnitř organizací
 • Může vést k nastartování cyklu nepřetržitého zlepšování 
 • Může zvýšit vnímanou hodnotu NGO a pomoci tak se zajišťováním finančních prostředků 

Metodika srovnávání nevládních organizací

Náš standard srovnávání je navržen tak, aby zajistil nezávislé posouzení souladu nevládních organizací s mezinárodními osvědčenými postupy a prokázal jejich zvládnutí rizika. Akreditovaní srovnávací posuzovatelé stráví v NGO dva dny a hodnotí výkon organizace podle 99 objektivně ověřitelných ukazatelů. Tyto byly vybrány z hlavních kodexů a mezinárodních norem a jsou seskupeny podle klíčových hledisek.

Pro každý ukazatel se uvádí hodnocení a všechna hodnocení jsou dle hlediska zahrnuta v konečné zprávě. Klient, kterým může být NGO nebo donátor, obdrží:

 • Podrobné výsledky pro každé hledisko 
 • Analýzu silných stránek a příležitostí ke zlepšení
 • Doporučení nápravných a preventivních opatření

Před předložením konečné zprávy o auditu nejdříve u organizace ověříme všechny výsledky. Pokud jsou výsledky vyšší než limit a nejsou vykazovány známky neshody, udělíme certifikát benchmarkingu NGO.

Obraťte se na nás a získejte více informací.