Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Monitorování pomoci od SGS - maximalizujte s omezenými zdroji vliv vaší organizace.

Ať jste NGO nebo donátor, čelíte výzvě získání maximálního vlivu bez ohledu na omezené zdroje. Abyste mohli co nejlépe využít zdroje, které máte k dispozici, musíte zajistit efektivitu vašeho působení a omezit riziko chybného a nevhodného vynaložení vašich finančních prostředků. Naše služby sledování pomoci vám umožňují sledovat činnosti ve vaší organizaci a v případě potřeby přijmout promptní nápravné opatření.

Proč si vybrat monitorování pomoci poskytované společností SGS?

Naši místní odborníci působí ve vaší zemi a mohou sledovat činnosti náhodně nebo pravidelně tak, abyste měli k snadno dispozici informace potřebné pro sledování pokroku. Naši odborníci vás budou informovat o místních zvycích a použitelných zákonech i mezinárodních osvědčených postupech, takže budete mít jistotu, že vaše práce vyhovuje právním i kulturním očekáváním. Vytvoříme kroky monitorování na míru vycházející z vašeho jedinečného prostředí, norem vaší organizace a rizik, které jste ochotni nést. Zohledníme činnosti, které chcete navrhnout, zainteresované strany zapojené do vašeho řetězce pomoci a rozvoje i výsledky, o které usilujete.

Nabízíme:

  • Verifikace v místě nákupu
  • Místní monitorování projektů a výsledků
  • Shromažďování dat a přezkum příjemců
  • Vyšší kontrola nad dodavatelským řetězcem
  • Omezení rizika zneužití, podvodů a korupce
  • Praktické způsoby zlepšování efektivity a efektivně vynaložených peněz
  • Jedno místo pro všechny nezbytné služby testování, verifikace a certifikace, včetně testování vakcín, vzorkování stavebního materiálu, dohledu nad nakládkou a vykládkou a auditu ISO

Váš důvěryhodný partner

Jako přední světová společnost v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikace, která je uznávaná pro určování celosvětového měřítka kvality a integrity, věříme, že před odpovědností nelze nikdy uhnout. Podporujeme vás ve vašem úsilí o nepřetržité zlepšování.

Obraťte se na nás a získejte více informací.