Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

NGO a monitorování pomoci – zajišťuje prostřednictvím standardizovaných osvědčených postupů účinnost, transparentnost a odpovědnost při pomoci a rozvoji.

Naše služby NGO a monitorování pomoci využívají standardizované osvědčené postupy, aby zlepšily účinnost a efektivitu, získaly podporu zapojených stran a komunit a posílily vaši organizaci. Jsou zásadní pro zajištění efektivity, transparentnosti a odpovědnosti.

Srovnávání nevládních organizací (NGO)

Odpovědnost a integrita nevládní organizace má zásadní význam pro zainteresované strany, včetně donátorů, příjemců, kolegů a místních úřadů. Naše služby osvědčených postupů benchmarkingu NGO zajišťují nevládním organizacím nestranné posouzení odpovědnosti za účelem globálního srovnání a školení a nepřetržitého zlepšování. 

Norma SGS v oblasti srovnávání NGO sjednocuje řadu systémů a norem. Nabízí velkým i malým NGO kdekoli na světě vyčerpávající přehled jejich odpovědnosti a potřeb zlepšení. Dosud jsme poskytli stovky srovnávacích hodnocení a dali organizacím nástroj pro stanovení jejich slabých stránek a tvorbu kroků ke zlepšení tak, aby byly dlouhodobě odolnější a udržitelnější a mohly tak prokázat efektivní pokrok pro donátory.

Monitorování pomoci

Efektivní místní monitorování v zemích, které jsou daleko od ústředí, je životně důležité pro donátory, kteří investují do projektů a organizací. Monitorování zvyšuje jistotu, že činnosti jsou prováděny podle plánu, snižuje riziko špatného řízení a zvyšuje efektivitu. Monitorování umožňuje donátorům promptně rozhodovat a přizpůsobovat kroky tak, aby došlo k optimální efektivitě. 

Naše úplné a nezávislé služby monitorování pomoci zajišťují zainteresovaným stranám komplexní odpovědnost a viditelnost. Umožňují prostřednictvím sítě místních odborníků zainteresovaným stranám identifikovat důvěryhodné místní partnery a nabízejí donátorům jistotu a nevládním organizacím budování kapacit. 

Portál komunity NGO

Rozšiřování přístupu k online sociálním platformám a zvyšující se počet dárcovských platforem nabízí nevládní komunitě - donátorům a neziskovým organizacím - obrovské příležitosti k vzájemnému propojení a podpoře. Využíváme spojení naší globální sítě a zkušeností s NGO benchmarkingem pro poskytování nezávislého zajištění kvality pro tyto úspěšné platformy a komunity.

Naše služby pro online komunity NGO zahrnují tvorbu verifikačních norem na míru, provádění verifikačních činností, sjednocování různých norem a srovnávání organizací před jejich registrací. Podporou odpovědnosti, důvěryhodnosti a transparentnosti napomáháme zapojení komunity a úspěšné občanské společnosti.

Kontaktujte nás ještě dnes, abyste se dozvěděli více informací o našich službách pro NGO a službách monitorování pomoci.