Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služba předběžných informací o zásilkách (ACI) od společnosti SGS poskytuje veřejným i soukromým obchodním subjektům vyčerpávající elektronické informace o zásilkách s velkým předstihem před doručením zboží do země dovozu a usnadňuje postup zpracování a proclení.

Jak fungují předběžné informace o zásilkách?

Služba předběžných informací o zásilkách poskytuje data v reálném čase oprávněným osobám prostřednictvím webové aplikace To umožňuje včasné zpracování dovozní/vývozní dokumentace a podrobné sledování pohybu dováženého/vyváženého zboží.

 • Všechny strany, které se na operaci podílejí (dovozce, dopravce, celní úřad atd.), vyplní formulář předběžných informací o zásilce a připojí požadované doklady (nákladový list, fakturu, vývozní prohlášení) v elektronické podobě
 • SGS poté zkontroluje zda dokumentace a informace jsou úplné a vyhovují příslušným předpisům
 • Prostřednictvím aplikace předběžných informací o zásilce jsou příslušné aktuální informace zpřístupněny online všem oprávněným stranám.
 • Přístup k informacím je možné ovládat pomocí přístupových práv na míru, v závislosti na požadavcích uživatelů

Výhody předběžných informací o zásilkách

 • informace o zásilce jsou k dispozici před doručením zboží
 • nižší náklady na zprostředkovatele v přístavu
 • sledování navazujících operací v reálném čase
 • tvorba obchodních informací
 • řízení rizik a odhalování podvodů.
 • Službu předběžných informací o zásilkách je možné navázat na Profiler®, nástroj analýzy rizik od společnosti SGS s cílem stanovit již před doručením nákladu potenciální hrozby pro veřejné zdraví a bezpečnost nebo pro legální obchod.
 • Službu lze upravit tak, aby ji bylo možné navázat na další aplikace, jako jsou systémy celního řízení.

Proč si zvolit SGS jako partnera pro službu předběžných informací o zásilce?

SGS již od roku 1965 poskytuje služby těm veřejným správám po celém světě, které nám svěřily ověřování obchodních transakcí Myslíme si, že Vám, díky našim jedinečným zkušenostem, můžeme poskytnout nejlepší služby týkající se všech aspektů sledování a ověřování dovozu.

Přesvědčte se, jakou přidanou hodnotu pro vaši činnost může společnost SGS přinést prostřednictvím služby předběžných informací o zásilkách