Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby v oblasti boje s nezákonným obchodem od společnosti SGS - vytvořte a zaveďte účinný přístup pro boj s nezákonným obchodem.

Boj s nezákonným obchodem je důležitý pro zajištění, že politika na podporu obchodu je účinná, celní úřad má dobrou pověst a spotřebitelé jsou chráněni před hrozbami pro jejich zdraví a bezpečnost. Nabízíme nástroje a asistenci, které vám pomohou vytvořit, zavést a zlepšit účinný přístup pro boj s nezákonným obchodem.

Proč si zvolit služby v oblasti boje s nezákonným obchodem od společnosti SGS?

Nabízíme pružný přístup pro vytvoření místní strategie boje s nezákonným obchodem, která splňuje nejpřísnější mezinárodní normy. Nabízíme vám nasazení útvaru nezákonného obchodu, který je nejlepší ve své třídě a disponuje nejnovějšími technikami a nástroji a poskytuje nepřetržitou podporu vašim kontrolním orgánům.

Nabízíme vám tyto služby:

  • Diagnostika: vychází z unikátního standardu 250 klíčových bodů vybraných z hlavních kodexů a mezinárodních norem
  • Školení: pro zajištění, že zástupci budou mít dovednosti pro identifikaci nezákonných operací a podvodů
  • Provozní podpora: podpora místních týmů ve všech cílových částech území, včetně přístavů, letišť, pozemních hranic a poštovních třídicích center
  • Analýza rizik — zacílení a inspekce na dálku: náš tým odborníků na tvorbu profilů provede přezkumy transportních dokladů na dálku za využití přesných kritérií analýzy rizik s cílem identifikovat podezřelé námořní nebo letecké zásilky
  • Expertní certifikace: pro osoby, které vedou místní provozy nebo jsou interními školiteli svých týmů
  • Certifikace útvaru: pro zajištění, že vaše provozy využívají aktuální osvědčené postupy

Vlády využívající naše služby v oblasti boje s nezákonným obchodem budou čerpat výhody vyplývající z:

  • rychlejšího procesu celního odbavení
  • menšího počtu účinnějších kontrol, což zatraktivní obchod pro ekonomické hráče
  • vyšších výnosů z daně z příjmu
  • lepší ochrany zdraví a bezpečnosti populace

bezkonkurenční odbornosti v oblasti boje s nezákonným obchodem

Získali jsme akreditaci jako odborníci v oblasti boje s nezákonným obchodem ze strany Světové celní organizace a jsme považováni za odborníky na práva duševního vlastnictví (IPR) Ministerstvem spravedlnosti USA, Komisí EU, Světovou obchodní organizací a Světovou zdravotnickou organizací.

Obraťte se na nás a získejte více informací.