Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

SGS je špička na poli implementace programů jediného okna a vytvořila řešení ke zefektivnění a zabezpečení obchodních operací po celém světě.

Řešení jediného okna umožňují zainteresovaným obchodním stranám se elektronicky propojit, podávat a rozesílat doklady, jako jsou celní prohlášení, žádosti o dovozní/vývozní povolení, obchodní faktury a osvědčení původu, a tak zrychlit a zabezpečit dodavatelský řetězec.

Program jediného okna může významně zdokonalit vaše obchodní operace tím, že odstraní potřebu papíru, zkrátí lhůty a uchová aktuální informace na jednom bezpečném místě, kde je bude možné nalézt.

Pomocí technologie TradeNet, kterou lze jedinečným způsobem upravit na míru, je náš tým odborníků schopen úzce spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami ve vaší síti a určit a vytvořit proces a pracovní tok s cílem propojit mnoho stran, jako jsou celní a přístavní systémy, obchodní banky, pojišťovny, finanční správy a úřady.

Úprava řešení jediného okna na míru

My v SGS víme, že každá situace je jedinečná, a myslíme si, že klíčem k úspěšnému řešení jediného okna je pečlivé posouzení potřeb, finančních možností a implementační strategie.

Můžeme vám pomoci na základě:

  • Vypracování úplné studie proveditelnosti
  • Stanovení nákladů projektu
  • Poskytnutí částečného nebo v závislosti na typu projektu dokonce 100% financování
  • Navržení a řízení implementace programu, která bude rozdělena do etap

Naše zkušenosti prokázaly, že nejlepší cestou k úspěšnému řešení jediného okna je úzké sepětí veřejného a soukromého sektoru prostřednictvím partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (PPP). Tam, kde je to proveditelné, podporujeme také koncept programů BOT (vytvoř, provozuj, převeď), abychom našim klientům pomohli převzít a řídit jejich vlastní síť.

Zjistěte si více o tom, jak vám ve společnosti SGS můžeme pomoci implementovat řešení jediného okna.