Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Devizové kontroly od SGS – zajistěte si účinný devizový monitoring prostřednictvím našeho počítačového systému kontrol plateb exportu (CEPECS) a propojte banky a zainteresované strany na jedné internetové elektronické platformě, bez potřeby papírování.

Internetový systém monitoringu deviz v reálném čase je na stále komplexnějších trzích vysoce účinným nástrojem. Bezpapírové prostředí umožňuje všem zainteresovaným stranám v reálném čase spolupracovat v síti tak, aby banky a jejich klienti mohli sledovat a řídit podávání dokladů o zboží a vývozních dokladů o transportu a před proclením rychle reagovat na nesrovnalosti.  

Systém devizového monitoringu poskytuje:

  • bankám schopnost řídit procesní tok, dohlížet nad pohybem finančních prostředků a sledovat devizové účty (FCDA) pomocí webového rozhraní;
  • regulačním úřadům schopnost prohlížet si na hranicích před vývozem elektronická podání dokladů;
  • monitoring a sledování všech podání v reálném čase;
  • lepší vyhovění a přesný reporting vytvořený na míru,
  • podporu týmům provádějících audity a šetření a vyšší efektivitu díky rychlé odezvě.

Naši specialisté v SGS mají zkušenosti s devizovým monitoringem po celém světě a náš počítačový systém kontroly plateb za export (CEPECS) byl přizpůsoben k použití v několika zemích a propojuje strany zapojené do procesu vývozu na jedné komunikační platformě. Infrastruktura CEPECS bude podporovat řadu projektů a umožní vytvoření a naplnění interaktivních databází v systému.

Používání našeho řešení SGS CEPECS vám zaručí, že budete mít dobře zavedené devizové kontrolní parametry, které budou efektivně působit na minimalizaci chyb a úsporu času. Kontaktujte nás a získejte více informací.