Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Systémy řízení celní správy od společnosti SGS - zlepšují transparentnost a komunikaci, omezují zpoždění při proclívání zboží a maximalizují výběr cla.

Integrované systémy řízení celní správy jsou navrženy tak, aby podporovaly dovozní a vývozní procesy, urychlovaly operace a snižovaly náklady mezinárodního obchodu. Zlepšují dodržování legislativních požadavků, které řídí mezinárodní obchod, a usnadňují hlubší spolupráci v oblasti:

  • celním řízení
  • tranzitu a podání;
  • klasifikace;
  • elektronické komunikace a tisku dokladů.

Systémy řízení celní správy zavedlo více než 85 zemí na celém světě s cílem umožnit celním správám efektivněji plnit povinnosti ve fiskální a kontrolní oblasti. Nicméně automatizovaný systém sám o sobě nezaručí odstranění procesních slabých míst, nedostatek transparentnosti a nejednotné postupy proclívání.

Naši odborníci v SGS pracovali v několika zemích a vytvořili systémy řízení celní správy společně se systémy elektronické výměny dat. Tato řešení umožňují bankám, ministerstvům, dopravcům ze soukromého sektoru a podobným stranám, aby se hladce propojily a využily jednotný portál pro přenos a přijímání zpráv, zrychlily tak komunikaci a odstranily duplicitu pokynů.

Kontaktujte nás pro více informací o tom, jak vám mohou pomoci naše systémy řízení celní správy.