Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jsme přesvědčeni, že skutečně můžeme přispět k udržitelnému životu.

Udržitelný přístup v naší společnosti neznamená jen snižování našich uhlíkových emisí, zachovávání nejpřísnějších odborných norem a zajišťování toho, aby naši zaměstnanci mohli plnohodnotně pracovat. Usilujeme také o maximalizaci pozitivních dopadů našeho podnikání na celou společnost. Prostřednictvím všech našich služeb podporujeme důvěru a transparentnost v podnikání i ve veřejném sektoru. Rozsah našeho záběru rozšiřuje tyto nejlepší postupy prostřednictvím globálních hodnotových řetězců, zatímco angažovanost našich zaměstnanců se zaměřuje na místní komunity. Mnoho z našich služeb, jako jsou ekologické normy a bezpečnost produktů, navíc přímo souvisí s udržitelností.

Tento rok je naše zpráva o udržitelnosti v plném rozsahu k dispozici online. Doufáme, že tato skutečnost umožní většímu počtu našich partnerů posoudit, jak řídíme udržitelnost i náš výkon. Zpráva je k dispozici v angličtině na SGS.com a obsahuje informace o našem přístupu k udržitelnosti i případové studie týkající se místních iniciativ.