Číslo podpory, které voláte, je nastaveno jako bezplatné mezinárodní volání prostřednictvím služby přímého přístupu společnosti AT&T.

Pro využití této služby vytočíte nejdříve přístupové číslo společnosti AT&T, které je specifické pro zemi, ze které voláte. Pomocí tohoto čísla se spojíte s ústřednou společnosti AT&T ve Spojených státech amerických. Uslyšíte hudbu a charakteristické hlášení společnosti AT&T. Poté, co uslyšíte tento tón, vytočíte číslo podpory a společnost AT&T vás spojí s globálním oddělením Compliance.

Následuje soubor podrobných pokynů pro volání na linky podpory nastavené na mezinárodní přímý přístup společnosti AT&T.
  1. Volejte z "pevné linky" umožňující mezinárodní volání (nikoli z mobilního telefonu). Na telefonu, ze kterého voláte, nastavte vše potřebné pro získání volné linky, a vytočte číslo pro místní volání.
  2. Vytočte číslo přímého přístupu společnosti AT&T pro zemi, ze které voláte. Nevytáčejte žádná předčíslí nebo jiná čísla. Žádný kód země a žádný kód obce.
  3. Uslyšíte tón a hlasovou nahrávku, "AT&T."* Poté, co uslyšíte tento tón, vytočte desetimístné číslo podpory vaší společnosti. Nevytáčejte žádná předčíslí nebo jiná čísla
  4. Budete spojeni s globálním oddělením Compliance. Uslyšíte nahrávku pozdravu a budete požádáni, abyste vybrali jazyk, kterým chcete hovořit, a poté uslyšíte nahrávku vysvětlení účelu této linky. Zvolíte-li jiný jazyk než angličtinu, globální oddělení Compliance zajistí konferenční tlumočení, aby vám pomohl s vaším voláním. Buďte, prosím, trpěliví, protože zajištění konferenčního tlumočení může trvat několik minut. Při čekání uslyšíte hudbu.
  5. Specialista komunikace z globálního oddělení Compliance přijme vaše volání a představí se. Účastní-li se volání tlumočník, pozdraví vás ve vašem jazyce a vysvětlí, že je na lince, aby pomohl nebo pomohla specialistovi komunikace se zjištěním vašich informací.
*Poznámka: V některých zemích nebo v případě některých telefonických systémů může vaše volání přijmout v kroku 3 operátor společnosti AT&T. Volající může operátorovi sdělit číslo etické podpory nebo jej vytočit na telefonu. Jestliže operátor řekne, že pro volání na číslo etické podpory je potřebné číslo volací nebo kreditní karty, znamená to, že toto číslo není ve společnosti AT&T správně nastaveno.