Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Zaměstnanci a externí strany se vyzývají, aby upozornili na jakékoli obavy nebo podezření týkající se porušování tohoto kodexu a podali o něm zprávu.

Zaručujeme, že nikdo nebude postižen jakoukoli formou odplaty nebo negativními důsledky vyplývajícími z toho, že vyhledal radu v oblasti porušování kodexu nebo ho oznámil.

Pokud mají zaměstnanci pochybnosti o významu kodexu nebo jeho uplatňování v konkrétních situacích, měli by se obrátit na svého nadřízeného nebo manažera, útvar lidských zdrojů nebo právní útvar naší společnosti. Zaměstnanci mohou také projednat jakoukoli věc týkající se kodexu s interními auditory.

Pokud není vhodné nebo možné, aby se zaměstnanec obrátil se svojí obavou na vedení v jeho pracovní oblasti, je vždy možné kontaktovat vedoucího pracovníka pro vyhovění společnosti SGS. Zaměstnanci, kteří se dozvědí o porušení kodexu nebo mají podezření na jeho porušení, se vyzývají, aby o něm podali zprávu vedoucímu pracovníkovi pro vyhovění společnosti SGS.

Pro získání rady v případě podezření na porušení kodexu nebo pro jeho oznámení mohou zaměstnanci a externí strany využít linku podpory v oblasti čestnosti. Nebo je možné zaslat písemné oznámení elektronicky nebo faxem, e-mailem či poštou.

Tým pro vyhovění však bude projednávat a řešit pouze skutečné stížnosti: údajné nedodržení slibu, obchodní stížnosti, stížnosti, které se netýkají otázek čestnosti, a obchodní dotazy. Obecné problémy týkající se vedení, konkrétní záležitosti týkající se manažerů, které nesouvisejí s porušením kodexu, a spory o plat by měly být řešeny ve vaší zemi, buď prostřednictvím vašeho nadřízeného nebo manažera či prostřednictvím týmu lidských zdrojů. Pokud si nejste jistí, jak oznámit porušení, měli byste vytvořit oznámení za pomoci pokynů, které jsou k dispozici.

Jestliže chcete oznámit podezření na porušení kodexu, můžete zavolat na linku podpory v oblasti čestnosti, podat písemné oznámení pomocí internetu nebo poslat oznámení faxem, e-mailem či poštou.

 

Oznámit porušení

Vyplňte a odešlete písemnou zprávu online včetně všech podrobností pro účely dalšího šetření.

Oznámit porušení

Oznámit porušení integrity

SGS Integrity linka je provozována nezávislou společností. Pro zajištění důvěrnosti nejsou hovory nahrávány.

VOLEJTE