Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Integrita je středem morálky a etiky naší společnosti. Usilujeme o to, abychom vyhověli přísným etickým normám a ujistili se, že je naše činnost po celém světě prováděna v souladu s mezinárodně uznávanými osvědčenými postupy.

Na pomoc k dosažení tohoto cíle jsme vytvořili program souladu, který vychází z našeho Kodexu integrity.

Je osobní odpovědností každého zaměstnance SGS přečíst si a porozumět Kodexu a zavázat se k dodržování jeho zásad. Zaměstnanci mají povinnost účastnit se každý rok školení v oblasti integrity prostřednictvím elearningu nebo osobních sezení organizovaných na místní úrovni. Noví zaměstnanci musí absolvovat zvláštní elearningový modul "Doing Business with Integrity", který je v rámci jejich zaškolení seznamuje s Kodexem integrity SGS.

Každoroční povinné školení všech zaměstnanců

Abychom napomohli našim zaměstnancům začlenit naše hodnoty a zásady do jejich každodenní práce, zavedli jsme dva povinné školicí programy. Náš každoroční program školení v oblasti integrity se skládá s e-learningového školení a testu. Toto školení pro nás představuje velmi pozitivní a produktivní způsob, jak šířit naše hodnoty a podněcovat zaměstnance k tomu, aby otestovali svoji znalost Kodexu integrity SGS a nacházeli řešení v každodenních situacích. Každoroční konání tohoto vzdělávacího programu osvěžuje vědomosti našich zaměstnanců a motivuje je a zajišťuje, že náš Kodex integrity zůstává základem služby, kterou nabízíme po celém světě. Záznam o účasti každého zaměstnance na školení je uchováván, abychom zajistili, že toto zásadní školení absolvují všichni zaměstnanci. Na konci elearningového programu se musí každý zaměstnanec podrobit testu a na základě jeho úspěšného absolvování obdrží certifikát o absolvování elearningového programu.

elearning pro nové zaměstnance

Náš interaktivní e-learningový program poskytuje zaměstnancům komplexní porozumění zásadám a hodnotám Kodexu integrity a ukazuje jim, jak je začlenit do jejich každodenních obchodních činností. Všichni zaměstnanci společnosti SGS na celém světě mají povinnost v době zaučování absolvovat toto školení, které je k dispozici v mnoha jazycích. Poté, co byl novým zaměstnancům předložen Kodex, musí úspěšně projít testem a poté dostanou certifikáty o absolvování.

Porušení Kodexu

Jestliže chcete oznámit podezření na porušení Kodexu, můžete zavolat na linku podpory v oblasti integrity, podat písemnou zprávu online nebo poslat oznámení faxem, e-mailem nebo poštou.