Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Abychom se při osobním pohovoru o vás dozvěděli více, budeme vám pokládat otázky týkající se dané práce s cílem zjistit vaše schopnosti a dozvědět se o vaší motivaci pracovat pro naši společnost. Budeme se ptát na vaše předchozí zkušenosti, klíčové úspěchy a další informace, které se v průběhu pohovorů obvykle shromažďují.

Co ve vás společnost SGS hledá?

Společnost SGS přijímá a rozvíjí své lidi na základě klíčových schopností. Při osobním pohovoru nás budou zajímat vaše reference, vaše dosavadní zkušenosti a dovednosti, které mohou ovlivnit vaše úspěšné působení ve společnosti SGS.

Jaké typy otázek můžete očekávat?

Otázky, které můžete očekávat od pracovníků SGS vedoucích pohovor, budou podobné jako u jiných společností. SGS, stejně jako mnoho jiných společností, považuje osobní pohovor za důležitý ukazatel potenciálu úspěšnosti daného uchazeče. Osobní pohovor je v zásadě pohovor navržený tak, aby byly získány informace o vašich zkušenostech a dovednostech, které mohou ovlivnit váš výkon na dané pozici. Principem této techniky je to, že chování v minulosti ukazuje na chování v budoucnosti.

Při osobním pohovoru vám bude položena řada standardizovaných otázek.

Zde jsou příklady takových otázek:

  • Řekněte mi o situaci, kdy jste si stanovil cíl a nebyl schopen jej splnit nebo jej dosáhnout.
  • Dejte mi příklad situace, kdy jste projevil iniciativu a chopil se role lídra.
  • Řekněte mi, kdy jste byl schopen úspěšně vyřešit situaci s jinou osobou, i když vás tato osoba možná osobně neměla ráda (nebo naopak).
  • Uveďte příklad situace, kdy jste využil k vyřešení problému své odbornosti. 

Jak dlouho bude pohovor probíhat?

Většina pohovorů trvá přibližně 45-60 minut, ale není zde žádné přísné omezení.

Překontrolujte si svůj životopis a uvedené předchozí zkušenosti a praxi.

Naši pracovníci vedoucí pohovor nejdříve přezkoumají váš životopis a další informace, které jste poskytli. Proto byste měli být připraveni mluvit o vašich předchozích zkušenostech.

Promyslete si vaše úspěchy v minulosti ve všech aspektech vašeho života.

Při pohovoru hledáme nejlepší příklad Vaší dovednosti z jakékoliv oblasti.

Přestože škola a pracovní zkušenosti jsou zdrojem vynikajících příkladů pracovního chování v minulosti, neměli byste se také bát použít příklady z jiných oblastí života - z dobrovolných aktivit, vojenské služby, klubové činnosti, organizací atd.

Své odpovědi si dobře připravte.

Pracovníci SGS vedoucí pohovory budou usilovat o úplnou odpověď, aby co nejlépe pochopili vaše chování v minulosti. Vaše odpověď by měla začít popisem situací, ve kterých se projevilo vaše chování, jaké kroky jste učinili a výsledky těchto kroků.