Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Každý rok je část zaměstnanců vyzvána, aby se zúčastnila průzkumu zaměstnanců společnosti SGS nazývaného Catalyst.

Na základě transparentní zpětné vazby získávají vedoucí a manažeři společnosti SGS přesný obrázek o silných stránkách, problémech a oblastech ke zlepšování na našem pracovišti (stylu řízení, uznávání, rozmanitosti, kultuře, spolupráci, orientaci na zákazníka atd.)

Po provedení průzkumu a vyhodnocení výsledků jsou na lokální úrovni sestavovány a prováděny akční plány, aby došlo k udržitelnému zlepšení nejméně v jedné z určených priorit.

V celé společnosti je poskytována podpora k tomu, aby zaměstnanci a manažeři spolupracovali a v tomto nepřetržitém procesu zlepšování hráli aktivní roli. Naši zaměstnanci jsou vyzváni k tomu, aby určili oblasti, které mohou ovlivnit, a které jsou pro ně nejdůležitější.