Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jsme globální společnost a pro náš podnikatelský úspěch a trvalou udržitelnost je rozhodující naše schopnost pochopit a přijmout multikulturní svět a působit v něm.

V SGS se soustřeďujeme na hledání správné osoby pro správnou pozici. Kromě toho zkoumáme potřeby každého jednotlivce, abychom pomohli vytvořit podmínky, které podporují inovace a maximalizují potenciál. A v zájmu toho podporujeme naše lidi, aby v průběhu své kariéry pracovali v mnoha různých funkcích, zeměpisných oblastech a kulturách.

Nad rámec osobního rozvoje také podporujeme, aby se všichni naši zaměstnanci stali součástí společnosti, přijali cíle, ambice a hodnoty pro aktivní rozvoj a úspěch společnosti.

Chceme spojovat lidi z různých prostředí, kultur a stylů myšlení, abychom vybudovali cenný zdroj talentu, perspektivy a životních i pracovních zkušeností.