Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jesus Ocampo

Manažer pro zajištění obchodu

Lagos, Nigérie

„Moc dobře si pamatuji, jak to pro mne bylo těžké, když jsem téměř před 20 lety začínal ve společnosti SGS v oblasti zpracování dat. Začal jsem na nejnižší pozici ve styčné kanceláři v Manile v ekonomickém útvaru (nyní se nazývá Služby v oblasti vlády a institucí), poté jsem se vydal vzhůru po pomyslném žebříku v SGS a nakonec jsem začal pracovat v zahraničí. Chtěl bych všem říci, že pokud existuje správná příležitost, úspěchu může dosáhnout každý bez ohledu na čas, věk a místo. Musí pouze tvrdě pracovat a věřit, že je možné úspěchu dosáhnout.

Všechno to začalo, když jsem byl v lednu 2008 vyslán na šest měsíců do zahraničí do nigerijského Lagosu, abych vytvořil funkci podpory v útvaru Služeb v oblasti vlády a institucí. Znamenalo to pro mne velkou změnu a byla to převratná zkušenost, přesto jsem se snažil soustředit na každodenní úkoly, být stále pozitivní a těšit se na budoucí příležitosti. Chodil jsem mezi místní lidi nejen ve městě, ale i v jiných částech této země a dozvěděl jsem se tak maximum o práci, o této zemi, jazyku, lidech a jejich kultuře. Je to velmi odlišné od toho, na co jsem byl zvyklý doma, ale život za hranicí vlastních zvyků a pohodlí je také úžasnou osobní zkušeností.

Přestože život v zahraničí je obecně velmi prozpěšná zkušenost, přináší také mnoho výzev v důsledku přesunu do cizí země. Když žijete v zahraničí a potkáváte místní i cizince z nejrůznějších kulturních prostředí, můžete zažít kulturní šok (a také se vám může trvale stýskat po domově). Potká to jednou všechny lidi, kteří žijí trvale nebo dočasně v zahraničí, a já nejsem výjimkou. Pro mne je však všechno relativní. Prostě to berete tak, jak to je, neplýtvejte energií na maličkosti, které vám nevyhovují, a užívejte si života, co to jde.

I když jsem v minulosti často jezdil do zahraničí na krátké služební cesty a mohl jsem navštěvovat jiné kanceláře SGS, toto je moje první dlouhodobé pracovní zařazení v této zemi bohaté na ropu a první zkušenost cizince, bílého nováčka Oyibo, jak nás tady v Nigérii s oblibou nazývají.

Bydlím v Lagosu, což je jedno z nehustěji osídlených měst v Západní Africe. Možná tu nevládne takový multikulturní styl života jako ve Spojeném království, Hongkongu nebo New Yorku, má to tu ale své vlastní kouzlo.

Řídit auto v Lagosu je umění! Charakterizoval bych to jako řízený chaos. Žasl jsem, jak blízko u sebe se mohou pohybovat auta, tokombos (místní autobus) a motocykly (říká se jim okadas) a nesrazit se přitom. Mohl jsem poobědvat se svými místními kolegy v jedné restauraci v Naija a moc mi chutnaly amaly, šťouchané sladké brambory, nkobi, Fufu, moi-moi, maso suya, egusi a papriková polévka (běžné a velmi ostré nigerijské jídlo), které jsme zapíjeli místním pivem. Když jsem poslouchal místní kapelu „P Square and Wande Coal“, chutnal mi také drink jménem „Chapman“, (ovocný nealkoholický nápoj, ve kterém je Sprite, pomerančová limonáda, Angostura a koncentrovaná šťáva z černého rybízu).

Jsem tu již tři roky a brzy odejdu pracovat do jiné země, ale nezapomenu na pozdrav, který mně utkvěl v paměti, když jsem přijel do Lagosu poprvé: „Jste tu vítán.“ A skutečně jsem se tu cítil vítán v ten den i po dobu celého pobytu.“
červenec 2011

Trevor Harden

Manažer pro skenery

Port Harcourt, Nigérie

„Když jsem byl mladý, nikdy mne nenapadlo, že jednou budu žít a pracovat v zahraničí. Jako většina lidí jsem vždy chtěl cestovat a poznávat nová místa, ale myšlenka, že bych žil v nové kultuře mne zpočátku trochu děsila. Považuji to však za jedno z nejlepších rozhodnutí, která jsem v životě učinil.

Život v zahraničí mi přinesl hojnost nových zkušeností a zcela jiný pohled na život. Práce a život s lidmi z jiné kultury mi ukázal, že to, co považuji za normální já, se naprosto odlišuje od toho, co považují za normální jiní lidé. Problémy třeba řeším úplně jinak, než by je řešili jiní. Když vidím tyto základní odlišnosti fungovat v praxi, jsem schopen se přizpůsobit a celkově zlepšit svůj přístup k práci a životu.

Každá země a kultura má vlastní jedinečné odlišnosti a výhody. Narodil jsem se a vyrostl v Anglii a svoji zemi mám pořád rád, ale poté, co jsem poznal i další kouty světa, uvědomil jsem si, o kolik více mohou nabídnout jiné země.

Život v zahraničí přináší i určité obtíže, zejména nyní, když jsem se oženil a mám dceru. Ale máme zajištěno dobré bydlení a zaplacené školné a můžeme tedy dobře žít v podnebí, které je daleko lepší než v mé vlasti. Skutečnost, že společnost SGS hradí tyto náklady, nám umožňuje ušetřit více, než kdybychom pracovali doma.

Za svoji kariéru jsem měl štěstí, protože jsem mohl pracovat v pěti různých zemích na třech kontinentech, a krátkodobé pracovní úkoly mne zavedly ještě do několika dalších zemí. Těším se, že v roce 2012 nebo 2013 odejdu pracovat do nové země, a s potěšením očekávám nové výzvy.“
červenec 2011

Andrei Koval

Vedoucí kontraktu

Čína

"Poté, co jsem strávil tři roky prací pro množství zahraničních pracovníků, jsem se v roce 1996 najednou sám ocitl v jejich situaci, když jsem se zvedl a odjel z Ukrajiny do Číny. Vážně si myslím, že v té době nemohly být světy vzájemně odlišnější než tyto dva.

Jako zahraniční zaměstnanec jste nákladnou komoditou a musíte odevzdávat protihodnotu. A to nemůžete, pokud neznáte své prostředí. Musíte se rychle naučit, jak se usmívat, jak mluvit, jak naslouchat, jak chodit, jak řídit, jak jíst, jak usuzovat a ještě daleko víc věcí o vaší nové zemi. Nejdůležitější je – musíte se naučit přijmout, že lidé jsou odlišní. A musíte se učit rychle, jinak jste mimo.

Je to tak trochu, jako být slavnou osobností. Zprávy o vás se šíří jako požár a kolegové vzdálení stovky mil vědí o každém vašem kroku. Čeká se od vás, že budete své znalosti světa sdílet s personálem, který by rád věděl, jak drsná zima může nastat na Sibiři, nebo co tam mají lidé k obědu.

A samozřejmě to nejdůležitější – musíte pracovat! Zahraniční pracovníci jsou jako vitamíny, jsou podstatní pro udržování věcí v provozu nejlepším možným způsobem. Můžete se jich zbavit (a případně to uděláte), ale pokud dělají to, co se od nich čeká, nechají za sebou provoz skutečně mezinárodní úrovně.

Když to všechno uvážím, je tohle ten nejvíce vzrušující život, takový, který by jen velmi málo lidí vyměnilo zpět za svou původní rutinu."
červenec 2011

Rob Parrish

Víceprezident

Fairfield, NJ, USA

"Původně jsem vstoupil do divize průmyslu společnosti SGS v září 1986 v Austrálii jako technik nedestruktivních zkoušek a žil jsem následující tři roky ve městě Karratha v Západní Austrálii. Stal jsem se pracovníkem společnosti pro radiační bezpečnost a prováděl jsem inspekce dalších komodit v oblasti. Po dokončení rafinérie lehkého zemního plynu (LNG) ve městě Karratha jsem se vrátil do Perthu jako oblastní supervizor zkoušek kvality pro Západní Austrálii.

V roce 1991 jsem se přesunul do Adelaide v Jižní Austrálii, kde jsem převzal funkci staršího rentgenologa/supervizora kontraktů pro divizi průmyslu. Dostal jsem příležitost zahájit víceoborové školení pro podnikání v oblasti ropy, plynu a chemikálií, nerostů a surovin a zemědělství a stal jsem se koordinátorem podnikání v oblasti služeb vládě a institucím pro Jižní Austrálii. Během tohoto období mi společnost SGS poskytla příležitost zahájit v místní škole Technical and Further Education Institute studium k získání titulu Associate (titulu nižšího než bakalář). Pokračoval jsem a stal jsem se superintendantem služeb technických zkoušek (EIS), což zahrnuje veškeré činnosti nedestruktivních zkoušek, spotřebitelských a průmyslových služeb v Jižní Austrálii a v Severním teritoriu.

V roce 1993 jsem zahájil provoz společnosti SGS International Certification Services Pty Ltd v Jižní Austrálii a byl jsem více zapojen do nejvyššího vedení v rámci státu. V roce 1995 jsem byl jmenován obchodním ředitelem našich služeb sledování potravin pro vládu Jižní Austrálie, stejně jako našich certifikačních služeb. V roce 1996 jsem byl jmenován obchodním ředitelem pro veškerý provoz v Jižní Austrálii.

V roce 1997 jsem dostal velkou příležitost přejít se společností SGS do Vietnamu jako zástupce generálního ředitele / obchodní ředitel pro služby zkoušek spotřebního zboží, průmyslové služby a služby pro vládu a instituce. V roce 2004 jsem byl jmenován výkonným ředitelem pro náš provoz ve Vietnamu a navíc viceprezidentem pro divizi Inspekce a testování spotřebního zboží.

Zůstal jsem ve Vietnamu osm let a musím říci, že patřily k nejlepším v mém životě. V roce 2005 jsem byl postaven před nový úkol, který mne přivedl do Indonésie jako výkonného ředitele našeho tamějšího provozu. Koncem roku 2008 mě společnost SGS požádala, abych se přesunul do USA a převzal úkol řídit divizi Služeb spotřebitelských zkoušek v USA jako její výkonný ředitel. A tady jsem dosud, stejně jako dosud zastávám funkci viceprezidenta divize Služeb spotřebitelských zkoušek Global Food.

Musím říci, že příležitosti, které mi společnost SGS poskytla, byly vynikající nejen profesně, ale i osobně. Poskytli mi koučink a externí rozvoj, zahrnující dokonce možnost účastnit se krátkého kurzu na téma vedení k výkonu a růstu v mezinárodním ústavu pro rozvoj managementu ve Švýcarsku. Společnost SGS můj rozvoj nejen podporovala, ale také mě povzbuzovala. Jsem neobyčejně šťastný, že jsem strávil skoro 25 let v SGS v mnoha funkcích v mnoha zemích a nevyměnil bych tu zkušenost za nic na světě."
červenec 2011