Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Odměňování a benefity

SGS, silná a pružná společnost s jednoduchou strukturou může zaměstnancům poskytnout bezpečné a stabilní prostředí pro růst a rozvoj, ale co odměňování a benefity?

Naši zaměstnanci dostávají konkurenceschopné ohodnocení bez ohledu na to, kde se nacházejí. Nabízíme také řadu atraktivních benefitů, které kdekoliv na světě obstojí v konkurenci a odpovídají danému průmyslovému odvětví. Naše benefity zohledňují talent i schopnosti, které naši zaměstnanci do svých činností přinášejí, stejně jako tržní podmínky v dané zemi. Naše zaměstnanecké benefity budou obvykle zahrnovat důchodové pojištění a příspěvek na lékařskou péči.

Odměna za výkon

Důležité přínosy, kterými naši zaměstnanci přispívají k úspěchu SGS, jsou sledovány a následně odměňovány prostřednictvím variabilních plánů odměňování vázaných na výkon.

Flexibilní práce

Abychom vyhověli našemu rozšiřujícímu se globálnímu prostředí, naše práce vyžaduje flexibilitu pracovních postupů, od pružné pracovní doby, po virtuální přístup a stěhování za prací do zahraničí. Tato pracovní flexibilita je výhodná pro společnost i zaměstnance.

Osobní rozvoj

Naše celosvětová působnost znamená, že věnujeme velkou pozornost rozvoji vhodných schopností, podporujeme různorodé zkušenosti, vhodné talenty a obohacujeme pracovní život našich kolegů na celém světě. To nám pomáhá důsledně podporovat naši otevřenou kulturu a budovat pozitivní budoucnost jak pro společnost, tak pro naše zaměstnance.

Naše politika zaměstnanosti

Ve společnosti SGS jsou důvěra a integrita základními hodnotami, které se snažíme vnést do všech zaměstnaneckých vztahů. Zavázali jsme se ochraňovat práva a bezpečné pracovní podmínky všech našich zaměstnanců. Abychom to dokázali, stanovili jsme si vysoké standardy a snažíme se dělat víc, než vyžaduje zákon. Těmito zásadami se řídíme všude, kde podnikáme, a očekáváme, že i naši partneři přijmou stejnou úroveň závazku vůči těmto hodnotám.