Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Naše společnost poskytuje po celém světě nezávislé služby, které mění životy lidí.

Naši mezinárodní odborníci vám pomohou vyvíjet činnost účinněji a udržitelněji prostřednictvím optimalizace procesů, zvýšením kvality a produktivity, snižováním rizika, ověřováním shody a rychlejším vstupem na trh. Naše základní služby zahrnují všechna odvětví průmyslu a dotýkají se výrobků a služeb, které každodenně využívají spotřebitelé po celém světě.

Chemical plant

Chemický průmysl

Jelikož používání chemikálií ve spotřebních výrobcích se stále zvyšuje, jsou zdravotní rizika, zvláště u výrobků pro děti, stálým středem zájmu. Pomáháme vám zmírnit vaše starosti nabídkou laboratorních služeb pro zkoušky bezpečnosti vašeho zboží a pro pomoc při kontrole užívání chemikálií podle úrovní tolerance platných pro vaše průmyslové odvětví.

Zjistit více

Highway in the dark

Doprava

Zajistěte bezpečnost a spolehlivost a vyhovění přísným dopravním předpisům, normám a zákonům. Naše široká řada specializovaných služeb v oblasti dopravy vám pomáhá v bezpečném a účinném fungování vašeho provozu.

Zjistit více

Wind Turbines

Energetika

Naše služby v oblasti energetiky se soustřeďují na dva klíčové prvky: splnění požadavků průmyslu na obnovitelné zdroje energie a technologie umožňující uchovávání a přenos energie ze zdrojů jako vítr, slunce a příliv; dále modernizace konvenčních elektráren a nové stavby vyhovující přísným předpisům. Naše odborné znalosti v oboru vám zajistí, aby byla splněna veškerá nařízení.V každé fázi je brána v úvahu i bezpečnost a omezen dopad na životní prostředí.

Zjistit více

Cargo and truck at harbour

Obchod

Řízení rizik spojených s obchodem a financováním obchodu je komplexní proces, který vyžaduje praktické, objektivní plánování. Naše celosvětová síť expertů zkoumá všechny aspekty obchodní činnosti, aby v zájmu úspěchu obchodních transakcí hodnotila související rizika, nabízela nestranné objektivní rady a napomáhala vám zmírňovat rizika a minimalizovat právní odpovědnost.

Zjistit více

A man works at height

Ochrana zdraví a bezpečnost

Děláme vaše pracovní prostředí tak bezpečné, jak je to možné, pečlivým posuzováním rizik a vykonáváním preventivních opatření. Kvůli řadě mezinárodních norem zajišťujeme, aby organizace měly na místě účinné systémy ochrany zdraví a bezpečnosti při práci pro ochranu pracovníků, a tím budovat důvěru spotřebitelů a posílit tak svou pověst.

Zjistit více

Oil Rig

Petrochemie

Naše technologie, přístup založený na znalostech a zaměření na kvalitu a bezpečnost, nám dovolují poskytovat inovativní řešení pro každou část ropného a plynárenského průmyslu. Naše služby pro sektor průzkumu a produkce i pro sektor zpracování, prodeje a distribuce, obohacují každou fázi řetězce a mají vliv na všechno od dopravy paliva a topných výrobků po plastické hmoty, hnojiva a farmaka. Naše rostoucí celosvětová síť kanceláří a laboratoří nabízí nezávislé služby zaměřené na potřeby spotřebitele a na poskytování konkurenční výhody.

Zjistit více

Pipelines in sunset

Průmyslová výroba

Náš mezinárodní tým inženýrů podporuje prostřednictvím kreativních technických řešení integritu, bezpečnost a spolehlivost vašich aktivit, zařízení a provozů. Radíme ohledně růstové strategie a nejlepší tržní praxe pro průmyslovou výrobu a obchod, provádíme zkoušky a posuzování shody, abychom zajistili, že procesy a projekty vyhovují všem kvalitativním a výkonovým požadavkům, a abychom minimalizovali dopad průmyslu na životní prostředí.

Zjistit více

People in a glass meeting room

Služby v oblasti školení

Naše školící a rozvojová řešení jsou navržena profesionály v daném oboru tak, aby pomáhala organizacím a jednotlivcům zlepšovat osobní schopnosti a dovednosti - jádro toho, jak zajistit udržitelný rozvoj podnikání a konkurenční výhodu.

Zjistit více

Shopping Mall

Spotřební zboží a maloobchod

Od textilu po spotřebiče, nábytek, potraviny a elektroniku, náš kompletní sortiment služeb podporuje kvalitu, shodu a bezpečnost spotřebních výrobků napříč globálními dodavatelskými řetězci. Zajišťujeme, aby v procesu od konceptu vašeho výrobku až po jeho dodánína trh nebyl přehlédnut žádný důležitý detail.

Zjistit více

Construction detail

Stavebnictví

Za každým inženýrským projektem je idea, projektování a stavební projekt. Když se projekt vytváří, můžeme pomoci uskutečňovat plány tak, aby procesy probíhaly efektivně, aby byla staveniště bezpečná, a aby se používaly spolehlivé materiály.

Zjistit více

Mine

Těžba

Naše odbornost v těžbě nás řadí do popředí v oboru. Ať potřebujete technickou radu ohledně postupů výroby oceli, strategické partnerství v obchodování s uhlím a koksem, nebo návod na omezení rizika, maximalizaci zisků nebo zlepšení efektivity v těžbě nebo dobývání vzácných či základních kovů, jsme připraveni poskytnout mezinárodní službu.

Zjistit více

Aerial view of river

Udržitelnost

Pomáháme organizacím zajistit, aby ony a jejich partneři měly na místě účinné a řiditelné procesy a systémy, jež budou ve shodě s požadavky zainteresovaných osob ohledně kvality, ochrany zdraví a bezpečnosti, řízení v oblasti životního prostředí, podnikové sociální odpovědnosti a dalších oblastí udržitelného rozvoje.

Zjistit více

Life Science

Vědy o živých organizmech

Naše služby v oblasti věd o živých organizmech (Lifesciences) poskytují možnosti analytických, bioanalytických a klinických provozních zkoušek zároveň s řízením procesů.To umožňuje, aby se léčivadostala k těm, kdo je potřebují, rychle, s minimálními náklady a maximální bezpečností. Jsme partnery pro farmaceutická, biofarmaceutická, biotechnologická či zdravotní zařízení, a pro obory týkající se zdravotní péče.Všem poskytujeme široký sortiment důležitých služeb.

Zjistit více

People in station

Veřejný sektor

Naše portfolio inovativních služeb pro vlády, mezinárodní instituce a partnerské organizace ve veřejném i privátním sektoru zahrnuje množství rozmanitých řešení založených na ověřování a technologii. Posuzujeme shodu se zákonnými požadavky, posilujeme vládní zisky, usnadňujeme obchod, podporujeme výkonnost a propagujeme správné řízení zároveň s udržitelným rozvojem.

Zjistit více

Food

Zemědělství a potravinářský průmysl

Pro svou dlouhou cestu z pole až na talíř vyžaduje zemědělské zboží pozornost, sledování a integritu. Nabízíme kompletní rozsah služeb dodavatelského řetězce, který omezuje riziko, zajišťuje kvalitu a zlepšuje produktivitu. Pomáháme zajistit integritu potravinového řetězce dozorem zemědělských plodin, zlepšováním vývoje osiva, prováděním zkoušek zeminy a sklizně, přesuny výrobků a řízením obchodní inspekce pro vývoz a dovoz.

Zjistit více

aerial view on coastline road

Životní prostředí

Abychom vám pomohli posílit vaši dobrou pověst v oblasti životního prostředí, řídit riziko a zvýšit efektivitu podnikání, náš mezinárodní tým odborníků nabízí vedení ve všem od shody s ekologickými nařízeními až po posuzování ekologického chování. Podporujeme vás analýzami moderních laboratoří, činností znalých konzultantů a komplexním sortimentem specializovaných služeb v oblasti životního prostředí a změn klimatu.

Zjistit více