Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS poskytuje řešení povrchových testů vrtů na základě rozsáhlých zkušeností z polí a plného porozumění atributů vrtu, které vám umožňují dosáhnout provozní ziskovost a účinnost.

Data povrchových testů vrtů vás vedou procesem optimalizace a konečné maximalizace vaší těžby vrtu. Testy a následné kontroly prováděné na podporu průzkumu, vývoje a produkce vrtu jsou základem, bez nichž by nebylo možné zajistit potenciál objevovaných ropných polí. Když prozkoumáváte nové vrty, tyto informace minimalizují čas, který vyžaduje uvedené vrtu do provozu.

Technologie vrtů

Společnost SGS vám pomáhá s návrhem testu vrtů, včetně výbavy a uvedení lokálních laboratoří do provozu, analýzy nákladů, testování přijatelnosti a kalibrace. Pokud jde o interpretování výsledků a rozhodování na jejich základě, služba interpretace dat OGC od SGS nabízí následné procesy, které doplňují testy vrtů a činí je komplexní od začátku až do konce. Každý testovací balík začíná ve fází průzkumu a pokračuje při vývoji vrtu a jeho přetvoření do výrobního zařízení, s širokou škálou sekundárních možností zpracování plynu, ropy a vody, což umožňuje rychlé zavedené výroby z nových vrtů a polí. Potřebujete-li další informace o službách povrchového testování vrtů od SGS, kontaktujte nás.

kontaktujte nás