Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Vícefázové měření průtoku měří nepřetržitě jednotlivá průtočná množství oleje, vody a plynu během těžby.

Potřeba měření těchto průtoků se během posledních desetiletí zvýšila, protože průmysl je nucen využívat ekonomicky i taková naleziště, která byla těžena již v minulosti.

Dnes technologie poskytuje vyšší přesnost a spolehlivější výsledky, než bylo možné dosáhnout u starších vrtů ve fázi průzkumu. Použití vícefázového měření (MPFM) je také užitečné při hodnocení nových ropných polí, kde vám umožní úplně porozumět výkonnosti vrtu pomocí rychlé diagnostiky a nižších nákladů na test vrtu ve srovnání s jinými metodologiemi.

Vícefázový měřicí přístroj

Společnost SGS používá třetí generaci měřicího přístroj MPFM Roxar 2600 ve formě mobilní jednotky, která má jednoduché a lehké provedení, přičemž hmotnost je o 80 % nižší, než u předchozího modelu. Díky inovativní technologii Zector (rozšířené zpracování signálu, nové polovodiče a geometrie elektrody) poskytuje přesný popis průtoku a má integrované prostředky měření tlaku, diferenčního tlaku a teploty. Neradioaktivní verze pokrývá většinu provozních podmínek a k dispozici je také dostupná gama verze pro speciální aplikace a vysoký GVF.

Potřebujete-li další informace o službách MPFM od SGS, kontaktujte nás.

kontaktujte nás