Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Pokročilé služby v oblasti kvality ložisek (ARQS) od společnosti SGS představují laboratorní litografickou analýzu a interpretaci s využitím několika technologií, jejichž cílem je zajistit konzistentní, statisticky průkazné a komplexní mineralogické a litologické analýzy.

Používáme doplňkové geoanalytické techniky, například QEMSCAN, XRD, SEM, optickou petrografii a geochemii k poskytování podrobných litologických informací i pro takové vrty, ze kterých jsou ok dispozici pouze odřezky. Aplikace QEMSCAN pro analýzu řezu poskytuje nejenom podrobné mineralogické údaje,ale rovněž litologické údaje ve vysokém rozlišení, které jsou neocenitelné pro zvýšení přehledu o komplexních nebo dříve nevýrazných stratigrafických zónách. ARQS se specializuje na mineralogické a litologické popisy široké škály typů vzorků, včetně řezů a materiálu jader z konvenčních i nekonvenčních vrtů.

Můžeme také kombinovat data ARQS se zkušenostmi naší podpovrchové konzultační skupiny (SGS Horizon) a poskytovat interpretaci petrofyzikálního stavu a průzkumných vrtů, včetně integrace do studií modelů nádrží.

Analýza a interpretace ARQS

Analýza a interpretace ARQS vytváří mapu minerálů vzorku, která vám poskytne kvantitativní mineralogická data (hustota zrna, velikost minerálu, odhadovaná pórovitost), včetně identifikování stopových fází těžkých minerálů a magmatických nebo metamorfních materiálů.

Zkombinováním mineralogických a strukturálních kritérií pro definování litologií a prostorových vztahů mezi vzorky může ARQS vygenerovat vykreslení podzemního prostoru a poskytnout stratigrafické řezy pro korelaci se stávajícími daty z vrtů a geofyzikálními daty. Máme také možnost odstranit z vaší datové sady jeskynní nebo znečištěné litotypy.

Proč společnost SGS?

Naše rozsáhlé analytické odborné znalosti společně se zkušenostmi s korelací, diagenetikou, sedimentologií a hodnocením ložisek vám zajišťují komplexní a vysoce kvalitní služby, integrovaná data a jejich interpretaci. Výstupní data mohou být použita ve spojení s petrofyzikálními daty ke kalibraci průzkumných protokolů a s údaji ze spektroskopie a technickými daty například pro minimalizaci problémů při vrtání. Naše služby ARQ jsou výhodné zejména pro netradiční zdroje, kdy samotná analýza XRD může přinést nepřesvědčivé výsledky, v případě, že jsou podstatné vlastnosti textury (plynové břidlice, plyn ze skalních ložisek, ropné písky), nebo v částech, kde jako materiál vhodný k analýze převládají nebo existují pouze řezy.

Tým ARQS SGS vám dodá předběžná data a základní zprávu pro až 100 vzorků do 4–6 pracovních týdnů nebo pro maximálně 200 vzorků do 6–8 pracovních týdnů.

Další informace o tom, jak vám služba ARQ může pomoci, získáte od svého zástupce SGS.

kontaktujte nás