Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

V rámci celkové studie naleziště uhlovodíků se provádí geofyzikální a seismická interpretace, jejíž nedílnou součástí je geofyzika (seismika, gravimetrie, magnetika), geologie a petrofyzika.

SGS nabízí celou škálu geofyzikálních technologií a znalostí a má zkušenosti s celým životním cyklem ložiska.

Pomůžeme vám se všemi projekty, od studií na zelené louce po zjištění zdrojů. Odvozujeme definici nalezených uhlovodíků a posudky potenciálu pánve a podporujeme vás tak prostřednictvím strategických údajů zemí a žádostí v rámci kola licencí v pohraničních oblastech.

Identifikace, hodnocení a vývoj ložiska zkušebních vzorků

V rámci definování volumetrických škál lze uplatnit identifikaci zkušebních vzorků a celou řadu analýz seismických vlastností, studií AVO a inverzních studií, čímž snížíme riziko vašich projektů. SGS vám poskytuje inverzní objem seismických dat a provádí předsoučtovou hloubkovou migraci. Značná část prováděných seismických interpretací podporuje rozvoj ložisek a plány optimalizace. Geofyzikální služby se také poskytují v rámci přezkumů data room, komplexních studií due diligence a opětovného určování zdrojů.

Díky plnému začlenění hledisek geologie ložisek, petrofyziky, techniky ložisek a technik vrtání můžete realizovat rozsáhlé projekty dle finančních požadavků a včas. Kontaktujte nás a získejte další informace o našich geofyzikálních službách.

kontaktujte nás