Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Máme rozsáhlé užitečné znalosti sedimentárních pánví po celém světě a praktické zkušenosti s těžebními a posuzovacími procesy. Poskytujeme rozmanité služby od screeningu jednotlivých bloků a studií proveditelnosti po rozsáhlejší posudky více oblastí.

Ty mohou zahrnovat kompletní interpretaci seismických údajů, hodnocení analýz play fairway, informace o vrtech, identifikaci zkušebních vzorků, deterministické a pravděpodobnostní volumetrické výpočty, analýzu nejistot a citlivých faktorů, modelování umístění zkušebních vzorků a bloků, případně statické a dynamické modelování ložisek, screening vývoje a posouzení technických nákladů a ekonomickou analýzu.

Náš tým odborníků SGS dokonale zná nepatentované průzkumnické nástroje a software a je schopen rychle zjišťovat příslušná rizika a možnosti sedimentárních pánví, díky čemuž maximalizujete šanci na úspěch všech svých průzkumných projektů. Kontaktujte nás a zjistěte další podrobnosti o všech našich službách průzkumů a posudků ložisek a ropných polí a jejich přínosech.

kontaktujte nás