Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

V souvislosti se stále rostoucí poptávkou se po technicích v ropném průmyslu vytrvale požaduje, aby vyvíjeli nové, dokonalejší techniky a strategie obnovy uhlovodíků.

Díky analytickým a poradenským řešením SGS pro progresivní druhotnou těžbu ropy (EOR) můžete optimalizovat těžbu ropy nad limity primární a sekundární těžby.

Máme odborné znalosti na poli důmyslných víceoborových studií EOR a prostřednictvím poradenských služeb vám vyčerpávajícím způsobem vysvětlíme charakteristiky vašeho ložiska a poradíme vám s těmi nejlepšími metodami v souladu s jeho specifickými podmínkami. Díky našim odborným znalostem a pokynům můžete omezit rizika a nejistoty při realizaci pilotních a plně praktických návrhů projektů EOR. Spolehněte se v realizaci svých projektů EOR na SGS a její nejrozsáhlejší zkušenosti, spolehlivé výsledky analýz a technické poradenské služby.

Využíváme rozšířená data testovací a technické laboratoře a studie k vývoji komplexních analýz vaší činnosti EOR. Naše analýzy vám umožňují zjednodušit program EOR a optimalizovat obnovované hodnoty. Naše služby zahrnují screening, hodnocení a plánování projektů EOR v široké škále technik EOR:

Progresivní druhotná chemická těžba ropy
Progresivní druhotná tepelná těžba ropy
Vstřikování plynu
Recyklace plynu

Potřebujete-li další informace o dalších studiích druhotné těžby ropy a technických službách, kontaktujte nás.

kontaktujte nás