Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS vám pomáhá provádět informovaná rozhodnutí o potenciálu vašeho ložiska provedení multidisciplinárního hodnocení a rozvoje, jehož cílem je identifikovat rizika a příležitosti, vyhodnotit rozsah nejistoty a ekonomicky optimalizovat vývoj.

Nabízíme celou řadu odborných služeb, mimo jiné seismické QC a interpretace, geologická hodnocení, kvantitativní hodnocení vrtního profilu, charakteristika ložiska, výrobní geologie a statické geologické modelování s využitím celé řady softwaru a nástrojů. Dynamická simulace je hodnocena v nejširším smyslu a není omezena na 2D nebo 3D modelování. Místo toho jsou použity různé doplňkové a analytické metody, které poskytují vstup modelu nebo kontrolu kvality výsledků modelu. V rámci naší integrované vývojové studie hodnotíme stávající nebo potenciální vývoj a doporučujeme budoucí strategii vývoje.

Všechny studie jsou prováděny vysoce vycvičenými týmy zahrnující více vědních oborů. Každý je uzpůsoben tak, aby odpovídal optimalizovaným způsobem na cíle a časový plán jednotlivých zákazníků. Kontaktujte nás a získáte další informace o našich službách řešení ložisek a polí, hodnocení a vývoje.

kontaktujte nás