Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

V srdci úspěšné výroby leží dva klíčové prvky: první, získání malého vzorku, který je skutečným zástupcem celku, následované analýzou tohoto vzorku pomocí standardních technik a metod pro stanovení shody a kvality zdroje. Vzorkovací služby SGS vás podporují při dosažení těchto cílů.

Získáním skutečně reprezentativního vzorku na této úrovni je práce pro zkušené profesionály, využívající osvědčené a otestované zařízení, pracující na mezinárodně přijatelných normách a standardech. 

Vynikající vzorek se může stát bezcenným velmi rychle, pokud se dostane do nevyškolených rukou. Nabízíme vzorkování a laboratorní analýzy pro naše klienty podle nejvyšší normy, prováděné vyškoleným a zkušeným personálem. Naším cílem je nulová neshoda nejenom se standardními postupy, ale také nejlepšími postupy. Kontaktujte nás pro více informací o tom, jak vám mohou pomoci vzorkovací služby SGS.

kontaktujte nás