Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

RDK od SGS TMSada rychlého nasazení (RDK) umožňuje odběr vzorků přímo v terénu, kompoziční analýzy a výrobní chemii s využitím velmi kvalitních metod a nástrojů.

Sada spočívá v moderním analytickém vybavení dopraveným na místo z globálních center SGS pro služby v terénu. Sady rychlého nasazení společnosti SGS jsou určeny k tomu, aby byly přepraveny a sestaveny na místě, které si vyberete,TM a vejdou se do speciálních přepravek, což znamená, že mohou být dopraveny na jakékoli místo určení. Toto přenosné zařízení se nainstaluje zcela bez problémů, ať už na pevnině nebo na moři, a poskytuje vám flexibilitu a rychlé testování se spolehlivostí služeb kamenných laboratoří.

SGS RDKTMsada rychlého nasazení

RDK od společnosti SGS TMSada rychlého nasazení umožňuje důkladně se obeznámit s vlastnostmi vašich kapalin díky sérii analytických prostupů prováděných přímo v místě vaší sítě. Naši technici disponující oprávněním se na místo dostaví společně se sadou, sestaví ji a změří kritické údaje potřebné pro vyhodnocení potenciálu a skrytých činitelů To je potřebné pro provedení úspěšného průzkumu a programu produkce, a to dokonce v těch nejodlehlejší lokacích po celém světě. Do škály našich testů patří:

Služby odběru vzorků v terénu

 • Konvenční podpovrchový odběr vzorků
 • Odběr vzorků ekvilibrační odstředivky
 • Odběr vzorků z ohlubně vrtu a potrubí

Kompoziční analýzy

 • Měření GOR, CGR a GWR
 • Kompozice a hustota živých vzorků
 • Obsah inertních a kyselých plynů (CO2, H2S, atd.)
 • Testy smrštění
 • Rozšířené složení plynu plynovou chromatografií
 • Kompozice olejů na C36+ pomocí GC

Výrobní chemie

 • Centrifugální metoda BS&W od ASTM
 • Obsah vody v ropě nebo plynu podle Karla Fischera
 • Stanovení molekulové hmotnosti pomocí metody "precision cryette"
 • Hustota, viskozita a reologie
 • Slanost suroviny
 • Základní vlastnosti solanky (pH, vodivost, celkové množství rozpuštěné pevné látky (TDS))
 • Sada pro uchovávání solanky
 • Bakterie redukující sírany ve vodě
 • Vlhkoměr / měření rosného bodu plynu
 • Měření délky stopy (Drager)
 • Merkaptany a stopový obsah síry pomocí GC-FPD
 • Rtuť v plynech nebo kapalinách
 • Stanovení obsahu písku ve vzorcích produkované kapaliny
 • H2S v plynu, ropě anebo solance

Využitím našich možností testování přímo na místě získáte velmi kvalitní údaje bez zbytečných nákladů a prodlev v důsledku přepravy nebezpečných materiálů. Bez ohledu na to, na jakém projektu pracujete, RDKTMje pro vás terénním řešením kvalitního odběru vzorků, kompoziční analýzy a testování výrobní chemie. Spojte se s námi a zjistěte si o RDK více.TMsada rychlého nasazení.

kontaktujte nás