Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Podíl plynu/ropy, údaje o objemových ztrátách a složení vám poskytují zásadní informace o vašem vrtu nebo ložisku.

Mít tyto informace k dispozici na místě, jakmile je potřebujete, napomáhá vašemu provozu a šetří vám čas a finance. SGS provádí terénní rozbory složení pomocí technologie SGS GC-GOR™ a speciálního chromatografického systému pro plyny Agilent 7890. Tento průkopnický systém je navržen pro rozšířené rozbory plynů a kapalin ve vzdálených nalezištích. Prostřednictvím této technologie vám poskytujeme na základě více mžikových měření velice malých vzorků údaje o složení, na něž se můžete spolehnout. Systém SGS GC-GOR™ lze používat samotný nebo v rámci mobilní laboratoře FluidPro PAL™ SGS.

Výhody systému SGS GC-GOR™

Systém SGS GC-GOR™ má mnoho zásadních prvků, díky nimž můžeme poskytovat údaje ze špičkových laboratorních rozborů ve vzdálených nalezištích. Elektronická kontrola teploty, mnoho měření mžikové destilace a vzorků společně s tím, že stačí maloobjemové vzorky, umožňují opakovatelné přesné výsledky na základě procesu, který lze snadno provádět manuálně. Prostřednictvím tohoto systému můžeme zmenšit inventář uhlovodíků s využitím postupů na místě, minimalizací nákladů na přepravu vzorků a zpracujeme vám výsledky v optimální lhůtě.

Kapacity GC-GOR™

 • Podíl plynu/ropy (GOR)
 • Podíl plynu/vody (GWR)
 • Měření podílu kondenzátu/plynu (CGR)
 • Součinitel smrštění ropy nebo solanky s hustotou živých vzorků
 • Kompletní rozbor složení kapalin v ložisku
 • Kontaminace výplachového média na bázi oleje (OBM) Specifikace odběru vzorků
 • Požadovaný objem vzorku: 10 ml

Rozsah použití

 • Studie PVT
 • Optimalizace separátoru
 • Přidělení výroby
 • Vzorky z potrubí

Složení plynu pomocí GC

 • Rozšířené složení plynu na C14 plynovou chromatografií (GPA 2286)
 • Větší přesnost pomocí druhé analýzy zemního plynu (GPA 2261)
 • Kvantifikace N2, O2, CO2, H2S, He, Ar

Vlastnosti mazutu, těkavého oleje a kondenzátové kapaliny pomocí GC

 • Distribuce ropných n-parafinů na C36+ pomocí kapilární chromatografie (GPA 2186)
 • Kontaminace OBM odstředěním a odečtením

Souběžné služby SGS

 • Průměrná molekulová hmotnost snížením bodu tuhnutí
 • Hustota/viskozita při více teplotách (ASTM D 7042)
 • Obsah vody metodou Karl Fishera (ASTM D 4928)
 • Radon v plynech
 • Rtuť v plynech (ASTM D 6350)
 • Přizpůsobitelná sada pro rozbor plynů Dräger
 • Přizpůsobitelná sada pro rozbor vody HACH

Kontaktujte nás už dnes a zjistěte, jak vám systém SGS GC-GOR™ může přinést špičkové testovací kapacity PVT, optimalizaci separátoru a přidělení výroby na místě a na vyžádání.

kontaktujte nás