Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Analýza fázového chování (PVT) vyžaduje provedení na reprezentativním vzorku kapalin shromážděných při nejbližší příležitosti, normálně během vrtání prvního průzkumného vrtu a bezpochyby předtím, než je započata těžba ložiska. Toto je vysoce specializovaná forma analýzy, která poskytuje výsledky pro technické účely ložiska a podporuje návrh a optimalizaci procesů a zařízení. Společnost SGS nabízí komplexní řadu standardních a uzpůsobených služeb testování PVT podle vašich potřeb.

Studie PVT mohou být provedeny na celé řadě typů kapalin ložisek, včetně kondenzátů plynů, mazutů a kritických kapalin. Reprezentativní vzorky jsou prozkoumány při aktuálních tlacích a teplotách ložisek, čímž se stanovuje chování fáze a změny složení v průběhu životnosti ložiska s tím, jak se snižuje tlak. 

Běžné studie PVT normálně pokrývají následující laboratorní testy:

  • Robustní hodnocení platnosti předaných hloubkových nebo povrchových vzorků
  • Výběr nejvhodnějších vzorků pro studii PVT
  • Složení kapalných ložisek
  • Fyzická rekombinace (v případě vzorků ze separátoru)
  • Expanze konstantního složení (CCE)
  • Rozdílové uvolňování (DL)
  • Viskozita
  • Testy separace

Proč společnost SGS?

Společnost SGS provádí analýzu tlaku/objemu/teploty (PVT) vzorků kapalin z ložisek ve fixních laboratořích za vysoce konkurenční ceny, v nichž používáme nejnovější a nejpokročilejší vybavení a technologie, které jsou v tomto odvětví dostupné. Naše laboratoře jsou řízeny a obsazeny vysoce vyškolenými a zkušenými odborníky, kteří pracují pod přístými bezpečnostními a kvalitativními směrnicemi. Pokrýváme nejenom běžné a rozšířené analýzy PVT, ale rovněž všechny ostatní související analytické požadavky.
Vyhledejte další informace o službách testování PVT od společnosti SGS.

kontaktujte nás