Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Identifikování surové ropy je používáno společností SGS k identifikaci klíčových biologických značek v surové ropě pro získání geochemie zásob, mísení výroby a třídění ropy.

Naprogramovaná teplota, kapilární chromatografie v kombinaci s hmotností spektrometrií označují unikátní součásti vašeho specifického vzorku surové ropy.

Identifikace klíčových značek složek poskytuje vaší organizaci informace o zdroji, stupni mísení a může zajistit identifikování zdrojů úniků ropy z potrubí a výrobních systémů. Tato znalost je základem pro mapování rozsahu a velikosti vašeho zdroje, proto optimalizaci mísené výroby a minimalizaci nákadů na revitalizaci.

Techniky identifikace společnosti SGS

Identifikace surové ropy společností SGS využívá kapilární chromatografii a hmotnostní spektrometrii pro získání komplexního náhledu na zásoby. Kapilární plynová chromatografie (GC) identifikuje biomarkery (pristan, pytan a další izoprenoidy) pro generování odlišné chromatografické stopy v důsledku specifických procesů zrání biogenu a termogenetické degradace. Kdy zkombinujeme techniku s hmotnostní spektrometrií (měření poměru hmotnost k náplni), jsou možná i podrobnější srovnání. Společně vám tyto dvě techniky poskytují kvalitativní a kvantitativní výsledky analýzy pro vaše vzorky. Naši odborníci poskytují komplexní interpretaci, která nabízí hluboký náhled na rozdělování na úseky, mísení výroby a zdroje úniků ropy.

Další informace o tom, jak vám služba identifikace ropných zásob může pomoci, získáte od svého zástupce SGS.

kontaktujte nás