Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

V mnoha ložiskách ropy a zemního plynu po světě se nachází nečistoty, které mají vliv na jejich komerční hodnotu.

Nabízíme vám plné spektrum testů potřebných k identifikaci neuhlovodíkových nečistot, stopových sloučenin a hladiny benzenu, ethylbenzenu, toluenu a xylenu (BETX).

SGS se specializuje na pokročilé analytické techniky a zajistí vám maximální produkci vašeho ložiska, přispěje ke zmenšení rizika koroze a omezení vlivu skleníkových plynů vyskytujících se v přírodě. V našich laboratořích používáme standardní metody ASTM společně s pokročilými testy a díky tomu se můžete spolehnout, že při zadání požadavku na rozbor od SGS získáte přesné, reprezentativní výsledky.

Nečistoty v přírodních uhlovodících

Díky moderním analytickým nástrojům jako analýza FPD GC, hmotnostní spektrometrie, XRF, XRD a SEM dokážeme v uhlovodících a ložiskách uhlovodíků v polích identifikovat téměř veškeré přírodní nečistoty. Naše analytické zázemí pokrývající širokou škálu kapalin a výrobních systémů pro vás znamená přidanou hodnotu v podobě erudovaných interpretací a kvalifikovaného poradenství.

SGS nabízí speciaci stopové síry na místě pomocí metody GC-FPD a průběžné monitorování rtuti pomocí analyzátoru Sir Galahad. Obsah oxidu uhličitého a dusíku v přírodních uhlovodících, který hraje důležitou roli v regulaci emisí skleníkových plynů a projektech zpracovatelského vybavení, se měří konvenčními metodami GPA GC. Hladina BETX vzbuzuje z hlediska životního prostředí všeobecné obavy a v souvislosti s ní se přísně regulují emise z manipulace s aminy a jejich dehydratace. Ke kvantifikaci hladiny BETX a jiných, aromatických látek v nízkých koncentracích SGS ve výrobních zařízeních pro surovou ropu i zemní plyn používá chromatografické metody navržené speciálně za tímto účelem. Dodáváme také upravené tlakové nádoby na vzorky k zajištění co nejmenších ztrát stopových sloučenin při přepravě vzorků do našich fixních laboratoří.

Naše služby zahrnují:

  • Testování radonů v uhlovodíkových plynech a kapalinách
  • Průběžné měření nízkých hladin obsahu rtuti
  • Rozšířené složení přírodních plynů jako H2S, He, Ar, N2, CO2
  • Speciace stopových složek síry pomocí GC-FPD
  • Analýza BETX pomocí chromatografie s vysokým rozlišením

Obraťte se na nás již nyní, abyste se dozvěděli více informací o tom, jak vám můžeme pomoci s problémem nečistot v uhlovodících.

kontaktujte nás