Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

V souvislosti se stále rostoucí poptávkou se po technicích v ropném průmyslu vytrvale požaduje, aby vyvíjeli nové, dokonalejší techniky a strategie obnovy uhlovodíků.

Díky analytickým a poradenským řešením SGS pro progresivní druhotnou těžbu ropy (EOR) můžete optimalizovat těžbu ropy nad limity primární a sekundární těžby.

Máme odborné znalosti na poli důmyslných víceoborových studií EOR a prostřednictvím poradenských služeb vám vyčerpávajícím způsobem vysvětlíme charakteristiky vašeho ložiska a poradíme vám s těmi nejlepšími metodami v souladu s jeho specifickými podmínkami. Díky našim odborným znalostem a pokynům můžete omezit rizika a nejistoty při realizaci pilotních a plně praktických návrhů projektů EOR. Spolehněte se v realizaci svých projektů EOR na SGS a její nejrozsáhlejší zkušenosti, spolehlivé výsledky analýz a technické poradenské služby.

Společnost SGS provozuje řadu multidisciplinárních testovacích zařízení, protože každá nádrž a projekt EOR má unikátní aspekty. Maximalizujeme ekonomiku provozu vašich nádrží používáním moderního laboratorního zařízení a metodologií pro rychlé a efektivní definování všech fází vašeho projektu EOR. Zkušený tým SGS pracoval na projektech EOR po celém světě, včetně na Severním aljašském svahu, plynových projektech těžkých ropných polí ve Venezuele se současným měřením ukládáním asfaltenu, na izolaci CO2 v Argentině, na rozpouštění/bobtnání se současným ukládání asfaltenu v Alžírsku a na komplexních studiích třífázové rozpustnosti CO2 v jižních státech USA. Naše řada studií EOR obsahuje:

Chemická EOR (cEOR) a optimalizace
Studie vícefázové rozpustnosti nebo bobtnání
Studie mísitelnosti a nemísitelnosti v tenké trubce
Studie vícenásobných dopředných a zpětných kontaktů
Stude odpařování plynu
Studie na míru (např. asfalten + EOR)

Požadujete-li další informace o tom, jak může SGS poskytnout analýzy pro vaše projekty EOR, kontaktujte nás.

kontaktujte nás