Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

SGS poskytuje kompletní služby kompozičních analýz pro počáteční průzkum a produkci s uplatněním standardních postupů v odvětví. K vypracování podrobných údajů o kompozici atmosférických i tlakovaných vzorků. dodržujeme striktní postupy kalibrace.

služby kompozičních analýz SGS

Nabízíme vám rozsáhlou síť špičkových laboratoří a vysoce kvalitních analýz. Naše služby zahrnují také patentem chráněný systém mžikové destilace Mini-GOR™, který SGS vytvořila pro rozbory vzorků stlačené ropy, plynů a solanky. Systém přesně stanoví GOR (poměry plynu a ropy, Gas-Oil Ratios), GWR (poměry plynu a vody, Gas-Water Ratios) a CGR (poměry kondenzátu a plynu, Condensate-Gas Ratios), ale také součinitele smrštění ropy, vody a kondenzátu. Složení uhlovodíkových produktů získaných mžikovou destilací se měří konvenční plynovou chromatografií (GC) v souladu se standardními postupy GPA. Koncentrace iontů v solance (označované také jako ložisková voda) se zjišťují pomocí iontové chromatografie (IC). Hromadné vlastnosti jako pH vody, celkové rozpuštěné pevné látky (TDS), obsah vody v ropě, molekulová hmotnost a hustota se měří na základě ASTM nebo jiných standardních metod v odvětví.

V souvislosti se službami rozborů složení poskytujeme:

  • Novátorskou technologii Mini-GOR™ pro rozbory GOR, GWR a CGR na místě
  • Rozšířené složení ropy na C36+ pomocí postupu kapilární GC, GPA
  • Rozšířené složení plynu do poslední zjistitelné složky, metoda GPA
  • Složení vody pomocí titrace a iontové chromatografie (IC)
  • Vlastnosti velkoobjemových vzorků pomocí standardních postupů v odvětví

Díky velmi kvalitním údajům o složení s vysokým rozlišením získáte podrobný rozbor složek surové ropy nebo plynu, které budou požadovat inženýři a chemici v průběhu existence vašeho vrtu. Tyto údaje jsou nezbytné pro stanovení hodnoty vašich rezerv uhlovodíků, prognózování budoucího stavu vašich vrtů, koncepci přepravních a zpracovávacích systémů a zjištění tržní hodnoty produkce ropy a zemního plynu.

Kontaktujte nás a nechte provedení požadovaných kompozičních analýz na SGS.

kontaktujte nás