Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby záruky kvality a kontroly kvality poskytované společností SGS - zaručují kvalitu všech materiálů, konstrukcí, komponentů a systémů použitých při výstavbě, výrobě a provozu vašich průmyslových zařízení.

Když jde o vaše průmyslová zařízení, je kvalita všeho vybavení, materiálů, konstrukcí a komponentů předmětem přísných předpisů a norem. Naše služby záruky kvality a kontroly kvality vám pomáhají zajistit shodu se všemi smluvními specifikacemi, zákonnými předpisy a normami kvality.

Proč užívat služby záruky kvality a kontroly kvality poskytované společností SGS?

Můžeme vám pomoci:

 • zaručit kvalitu všeho vybavení, materiálů, konstrukcí, komponentů a systémů použitých při výstavbě, výrobě a provozu všech typů průmyslových zařízení,
 • být ve shodě se všemy příslušnými normami kvality a nařízeními,  
 • ověřit materiály, součásti a finální výrobky prostřednictvím nezávislých kontrol, auditů, inspekcí a svědeckých potvrzení a
 • těžit ze záruky kvality a kontrol kvality (QA/QC) během procesu výstavby jak mimo místo čili v zařízeních výrobce, tak na místě.

Nejlepší služby záruky kvality a kontroly kvality na světě

Jako vedoucí světový poskytovatel služeb záruky kvality a kontroly kvality vám nabízíme bezkonkurenční zkušenosti zahrnující každý průmyslový obor. S moderními zdroji a odbornými znalostmi a s jedinečnou globální sítí vám můžeme poskytnout záruku kvality a kontrolu kvality (QA/QC) v každém koutku světa. V důsledku toho vám můžeme pomoci zaručit kvalitu v celém vašem dodavatelském řetězci.

Naše služby záruky kvality a kontroly kvality mimo místo zahrnují:

 • pomoc při definování programu QA/QC který vyhovuje plné šíři všech zákonných požadavků,
 • provedení průzkumů předběžného ohodnocení a předběžného určení způsobilosti, včetně kompletního přezkoumání programů záruky kvality vašich dodavatelů v zájmu splnění požadavků vlády nebo kupujícího,
 • přezkoumání plánu, specifikací, výkresů a určených norem pro zaručení shody s příslušnými zákonnými požadavky,
 • formální audity vybavení v zařízeních vašeho architekta, stavitele nebo subdodavatele - před a během výroby a  
 • organizaci školících kurzů QA (záruky kvality).

Naše služby záruky kvality a kontroly kvality na místě zahrnují:

 • záruku kvality organizací zapojených do výstavby, výroby a provozu vašeho zařízení,
 • přešetření specifikací, postupů a určených norem použitých na stavbě,
 • sledování zkoušek materiálů,
 • inspekce, svědecká potvrzení nebo ověření pro určení kvality materiálu, konstrukce či systému během výroby,
 • tovární přejímací zkoušky zařízení a vybavení,
 • inspekce před expedicí a dozor nad nakládkou během fáze dopravy,
 • sledování skladovacích metod a systémů preventivní údržby zařízení továrny před a v průběhu instalace a
 • organizaci a realizaci systémů uchovávání záznamů.  

Spojte se s námi ještě dnes, abyste zjistili, jak vám naše služby záruky kvality a kontroly kvality mohou pomoci zaručit kvalitu vašich průmyslových zařízení.

kontaktujte nás