Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Zkoušky betonu a kameniva poskytované společností SGS - pomohou vám zajistit, aby kvalita vašeho betonu a kameniva byla ve shodě se závaznými předpisy a normami kontroly jakosti.

Beton a kamenivo používané ve vašich stavebních projektech musí splňovat přísné předpisy a standardy kvality. Protože jsou tyto předpisy často závazné, je pro pomoc při zaručení shody nutné testování betonu a kameniva nezávislou třetí stranou. Naše služby kompletního sortimentu nezávislých zkoušek betonu a kameniva mohou pomoci zajistit jak kvalitu vašeho betonu, tak kvalitu vašeho kameniva.

Proč používat zkoušky betonu a kameniva poskytované společností SGS?

Jako nezávislá třetí strana, vám poskytujeme vysoce specializovaný personál, technologii a zkušební laboratoře spolu s akreditací pro celou řadu národních a mezinárodních norem. Můžeme vám pomoci:

 • být ve shodě s příslušnými předpisy a normami kvality,. 
 • činit informovaná rozhodnutí s užitím rad, návodů a přezkoumáním údajů ze zkoušek,  
 • získat testování, jež potřebujete pro zakázkové zkušební postupy, když standardní testování nevyhovuje,  
 • zajistit kvalitu betonu,
 • zajistit kvalitu kameniva
 • zhodnotit chování dostupných materiálů a 
 • kontrolovat kvalitu betonu během výstavby a po ní.

Komplexní zkoušky betonu pro váš projekt

Nabízíme vám komplexní testování betonu v každé fázi vašeho projektu. Od zkoušek sedání betonu na místě, když jej lijete, až po zkoušky fyzikálních vlastností vytvrzených vzorků v našich laboratořích, naše zkoušky betonu zahrnují:

 • odběr vzorků čerstvého betonu a zkoušky sedání na místě,
 • vytváření zkušebních vzorků a jejich ochrana proti vysychání na vaší stavbě a v naší laboratoři,
 • zkoušky tlakem a v ohybu,
 • zkoušky tlakem odlévaných vzorků a jader zatvrdlého betonu,
 • testování hmotnosti připadající na jednotkový objem pro zatvrdlý beton,
 • zabezpečení a testování jader ze zatvrdlého betonu,
 • zkoušky ohybové pevnosti a houževnatosti zatvrdlého betonu,  
 • zkoušky pevnosti v tlaku na hmotnostní jednotku cementu a drobného kameniva v betonu, 
 • zkoušky vstřebávání vody a propustnosti dutin mezi částicemi a
 • zkoušky zdánlivého objemu.

Kompletní sortiment zkoušek kameniva v každé fázi vašeho projektu.

Nabízíme vám širokou řadu zkoušek kameniva v každé fázi vašeho projektu. Od našeho sledování kontroly kvality na místě, když těžíte kamenivo, až po určování fyzikálních charakteristik v našich specializovaných laboratořích, naše služby zahrnují zkoušky:

 • objemové hmotnosti, 
 • koeficientu tření leštěného kameniva,
 • hustoty částic a absorbce vody, 
 • zrnitosti,
 • materiálu jemnějšího než 75 ìm\
 • tvaru částic, 
 • tvarového indexu kameniva, 
 • indexu hranatosti,  
 • rozložení velikostí jemných částic, 
 • hodnot drcení kameniva, 
 • kolísání pevnosti ve vlhkém a suchém stavu, 
 • hodnoty Los Angeles, 
 • neporušenosti, 
 • slabých částic, 
 • jílu a jemného bahna, 
 • organických nečistot jiných než cukr,
 • odolnosti proti oddělování,
 • barvy kameniva,
 • nejmenších průměrných rozměrů, 
 • odolnost proti opotřebení třením, 
 • neomezené síly v tlaku,
 • obsahu chloridosulfátového cukru,
 • petrografického vyšetření a
 • rozložení a tvaru částic nadměrné velikosti.

Naše vnitropodnikové metody zkoušek kameniva zahrnují:

 • odběr vzorků z pásového dopravníku a
 • odběr vzorků z nákladních aut, ze skládky, z kamenné drtě, z valounů a z vrtných jader.
 • Příprava vzorků - stabilizovaný materiál vozovek

Kontaktujte nás ještě dnes, abyste zjistili, jak vám naše zkoušky betonu a kameniva mohou pomoci být ve shodě s předpisy a zajistit kontrolu kvality.

kontaktujte nás