Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Certifikace tlakového zařízení poskytovaná společností SGS - je ve shodě s jedinečnými požadavky země, v níž působíte.

Ať vyrábíte, či provozujete tlaková zařízení, jako tlakové nádoby, nádrže, boilery, systémy pod tlakem a technologická zařízení, potřebujete být ve shodě s přísnými místními a národními zákonnými předpisy. Naše služby certifikace tlakového zařízení zajišťují, že jste ve shodě s jedinečnými požadavky země, v níž působíte.

Proč zvolit certifikaci tlakového zařízení poskytovanou společností SGS?

Společnosti SGS je uznávána a akreditována po celém světě jako přední poskytovatel certifikací tlakového zařízení. V důsledku toho vám můžeme pomoci vypořádat se s komplexními předpisy a dokumentací vyžadovanou pro vaše zařízení, ať působíte kdekoliv. Navíc jsou naši odborníci na posudky plánů, inspekční pracovníci a auditoři systémů kvality rozmístěni po celém světě, aby vám poskytli profesionální odborné služby v místním jazyku.

Můžeme vám pomoci:

 • zajistit, abyste vyhověli základním bezpečnostním požadavkům,  
 • splnit příslušné postupy posuzování shody,
 • získat potřebnou certifikaci tlakového zařízení tím, že vám jako nezávislý a notifikovaný orgán poskytneme naše odborné znalosti a
 • dodržet vaše termíny s pomocí efektivní doby oběhu zakázky certifikace posudku plánů.

Vedoucí poskytovatel certifikace tlakových zařízení kdekoliv na světě.

S naší odborností, zkušenostmi, zdroji a globální sítí certifikovaných inspektorů jsem v jedinečné pozici, abychom vám poskytli nezávislou certifikaci tlakových zařízení. Také vyvíjíme strategie přístupu na trh a příznivého přijetí během celé fáze plánování a vývoje vašeho výrobku. To je důvod, proč jsme ideálním partnerem v každé fázi týkající se vašeho tlakového zařízení - od projektování po konstrukci a provoz.

Naše služby certifikace tlakového zařízení zahrnují:

 • schválení pro montážní pracovníky a postupy,
 • prošetření plánu,
 • určení kvality vnitřní vody boileru,
 • terénní inspekce a koordinace,
 • inspekce v mezidobí během fáze konstrukce,
 • schválení materiálu,
 • periodické vizuální kontroly,  
 • periodické inspekce a audity,
 • inspekce, zkoušky a certifikaci výrobku,
 • schválení systému kvality,
 • posuzování a analýzu rizik, 
 • schválení kontrol bezpečnostního zařízení a připojení,
 • stanovení spotřeby paliva u parních zařízení,
 • přezkoumání a schválení typu,
 • ověření výpočtů a výkresů před konstrukcí,
 • ověření registrovaných dokladů o svařování a certifikátů materiálu,
 • postupy svařování a kvalifikace pro svařování dle všech mezinárodních norem a
 • svědecké potvrzení hydrostatických zkoušek.

Spojte se s námi ještě dnes, abyste zjistili, jak vám naše služby certifikace tlakových zařízení mohou pomoci být ve shodě s jedinečnými požadavky země, v níž působíte.

kontaktujte nás