Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Nedestruktivní zkoušky poskytované společností SGS - zajišťují bezpečný a efektivní provoz vašeho zařízení a majetku tím, že odhalují poruchy dříve, než způsobí závažné škody a dále zaručují shodu s mezinárodními normami.

Od stavenišť, potrubních vedení a rafinérií až po loděnice a jaderné elektrárny, všude potřebujte sledovat a zlepšovat spolehlivost vašich procesů a zařízení. Naše služby nedestruktivních zkoušek (NDT) vám nabízejí přezkoušení vašeho majetku kompletně či na vzorcích, s použitím dobře vyvinutých postupů a s vysoce vyškolenými a certifikovanými inspektory NDT. V důsledku toho vám můžeme poskytnout kompletní a cenné údaje umožňující vám činit informovaná rozhodnutí ve správě majetku.

Proč zvolit nedestruktivní zkoušky poskytované společností SGS?

Nabízíme vám nejúčinnější NDT metody pro prošetření integrity vašeho zařízení a majetku. Náš komplexní sortiment metod NDT vám může pomoci:

  • sledovat integritu vašeho majetku s pomocí intruzivních či neintruzivních metod,
  • odhalit poruchy a nepravidelnosti dříve, než povedou k vážným škodám nebo neshodě,
  • šetřit čas a peníze prostřednictvím rychlých a účinných zkoušek vašeho majetku a zařízení v každé fázi jejich životnosti - od výroby po provoz na místě a
  • zajistit bezpečný a spolehlivý provoz vašich zařízení.

Odbornost, zkušenosti a zdroje poskytující vám nedestruktivní zkoušky na světové úrovni

S celosvětovou dobrou pověstí založenou na prokazatelných úspěších jsme úplným a globálním poskytovatelem nedestruktivních zkoušek, jemuž můžete důvěřovat. Abychom vás úplně uspokojili, naši kvalifikovaní a certifikovaní inspektoři poskytují zkoušky NDT podle mezinárodních norem. A co je nejlepší, se sítí NDT zahrnující více než 40 zemí, vám můžeme poskytnout odborné znalosti nedestruktivních zkoušek na světové úrovni a také místní služby v blízkosti vašeho působení - kdekoliv a kdykoliv je potřebujete.

Spojte se s námi ještě dnes, abyste zjistili, jak vám naše služby nedestruktivních zkoušek mohou pomoci zajistit bezpečný a efektivní provoz vašich zařízení a majetku.

kontaktujte nás