Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Přesné měření vyžaduje, aby byly veškeré systémy měření navrženy v souladu s mezinárodními standardy a osvědčenými postupy v odvětví.

V dnešní době je kvůli značným kapitálovým výdajům nebo dlouhým dobám realizace vybavení nezbytné si být jist, že zvažovaný návrh splňuje kýžené účely, než se návrh vybavení zadá do výroby nebo se přijmou závazky.

S našimi praktickými, přímými zkušenostmi s projekty a provozy omezíte vystavení rizikům při vývoji měřidel a budete se moci spolehnout, že měřicí systémy splňují vaše potřeby a očekávání. Pomůžeme vám také s plněním smluvních, státních a mezinárodních pokynů týkajících se měření a zároveň minimalizací rizik a maximalizací výnosů.

Nezávislost především

Naše nezávislost na výrobcích vybavení a neúčast na dohodách s agenturami vám přináší jistotu, že naše ověřování je z komerčního hlediska nestranné pro účelnost veškerého vybavení nebo systémů. Provádíme přejímající zkoušky v továrnách a na místě k nezávislému ověření, že je od dokončení stavby po zahájení provozu zachována konstrukce systému a konfigurace počítačů.  

Kontaktujte nás pro více informací o našich studiích účelnosti.

kontaktujte nás