Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

V případě, že výrobci ropy a zemního plynu sdílí výrobní či přepravní zařízení, je nezbytné mezi subjekty užívající tato zařízení rozdělit čisté uhlovodíky.

SGS stojí v čele vývoje systému přidělování, v rámci něhož nabízí rovnici pro státní výpočty a balíčky analýz citlivosti, rizika ztrát a statistických analýz. Přidělení probíhá v souladu se sjednanými postupy přidělování a obvykle vychází z kvality a kvantity uhlovodíků (a vody a jiných kontaminujících látek) dodaných do sdílených zařízení. Evidované množství uhlovodíků lze uplatnit k výpočtu licenčních poplatků, placených daní nebo ke stanovení produktivity různých ložisek. Tyto výpočty se často označují jako měření přidělování a provádějí se pomocí dynamického měření.

Komplexní škála služeb

Společnost SGS poskytuje komplexní škálu služeb alokace uhlovodíků, k nimž se řadí:

  • Vypracovávání dohod
  • Modelování alokací
  • Analýzy expozice
  • Spolupráce s třetími stranami

Zajišťujeme, aby byla data našich zákazníků přesná, aby se hlásila včas a posuzovala je nezávislá třetí strana. SGS dále zaručuje vašim partnerům i kontrolním orgánům, že se veškerá měření a aspekty příjmů provádí profesionálně.

V případě měření při postoupení správy nebo měření alokace by měřicí zařízení mělo být považováno za pokladnu celého projektu, protože každé nepřesné měření představuje výrazné ztráty nebo odpovědnost provozovatele. Potřebujete-li další informace o službách alokace uhlovodíků od SGS, kontaktujte nás.

kontaktujte nás