Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby metodou wireline od společnosti SGS - provádějte základní úkony a opatřete si důležité informace o vrtu vaší studny, abyste zlepšili efektivitu a produktivitu.

Metoda wireline spočívá ve spuštění elektrického vodiče o vysoké pevnosti do studny. Může se použít ke spouštění zařízení do vrtu studny, jako jsou řetězce výbušniny, a ke shromažďování odečtů důležitých dat. Naše služby metodou wireline lze využít pro provádění nezbytných úkonů a poskytování informací nutných pro kritické manažerské rozhodování. Poskytují vám technologii, kterou potřebujete ke zvýšení efektivity a produktivity na všech trzích.

Proč zvolit služby metodou wireline od společnosti SGS ?

Naše operace vedení metodou wireline lze využívat pro provádění řady služeb, včetně:

  • perforovacích služeb pro průchozí trubky a systémy dutého nosiče zbraně a řadu detonačních systémů;
  • služeb celistvosti vrtu studny, včetně záznamu hodnocení cementu, hodnocení průměru pažnic, tloušťky pažnic a hodnocení koroze a detekce průsaku;
  • služeb obnovy potrubí (výbušné, termální a chemické), jako je volný bod / záložní služby, řezné nástroje pažnic / stoupaček, perforovací nástroje stoupaček a oddělování potrubí;
  • kompletace, zásahů a opuštění, včetně usazování zátky / pakru / cementového přídržného zařízení a cementových odpadních kontejnerů;
  • provozního odečtu produkce se záznamem (SRO) nebo v paměťovém režimu pomocí záznamových nástrojů pro vysokou teplotu a vysoký tlak, interpretace a analýzy, odběru vzorků z vrtu a pulzních neutronových průzkumů;
  • vytvoření videa z vrtu.

Naše vedení metodou wireline lze používat v odlehlém a drsném prostředí. Vybavení přizpůsobíme z hlediska problematiky přístupu nebo logistiky.

Naši kvalifikovaní odborníci mohou provádět operace pomocí standardního softwaru pro vrty a v případě potřeby mohou záznamy interpretovat, takže se můžete spolehnout, že data, která získáváte, jsou využita nejlepším možným způsobem.

Nabízíme vlastní služby i služby třetích stran. Máme k dispozici rozsáhlou síť dodavatelů zařízení, takže se můžete spolehnout, že vám vybereme ty správné nástroje pro daný úkol.

Bezkonkurenční zkušenosti v oblasti služeb z odvětví ropy a plynu

Jako světová špička v oblasti testování, inspekce, verifikace a certifikace máme rozsáhlé zkušenosti v odvětví ropy a plynu. Máme zdroje a odbornost, abychom mohli pomoci s řadou služeb v obou směrech dodavatelského řetězce.

Kontaktujte nás ještě dnes, abyste se dozvěděli více informací o našich wireline službách.

kontaktujte nás