Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Inspekce, audit a kalibrace skladovacích nádrží provedené společností SGS zajistí bezpečnost a celistvost vašich skladovacích nádrží.

Při skladování nebezpečných látek je snížení rizika úniku zásadní. Koroze skladovací nádrže může způsobit kontaminaci životního prostředí a ztráty. Proto je nezbytné, abyste zajistili bezpečnost a spolehlivost vašich nádrží. Naše služby v oblasti inspekce, auditu a kalibrace vám pomohou předejít katastrofám a zajistí, aby vaše skladovací nádrže vyhovovaly všem platným předpisům.

Proč použít služby v oblasti inspekce, auditu a kalibrace skladovacích nádrží od společnosti SGS?

Jako notifikovaný orgán vám poskytujeme prověřené nezávislé posouzení, zkoušky a ověření, které zajistí bezpečnost vašich skladovacích nádrží a pomáhá vám:

 • pomocí pravidelných inspekcí zabránit náhodným únikům a vyhnout se tak nákladné dekontaminaci,
 • získat jasný náhled na přesnou kapacitu a objem vašich nádrží pomocí přesné kalibrace a
 • zaručit integritu vašich skladovacích nádrží tím, že budou ve shodě s místními předpisy a příslušnými normami a zákony.

Spolehlivá inspekce, audit a kalibrace skladovacích nádrží od předního dodavatele

Jako vedoucí dodavatel služeb v oblasti inspekcí, auditu a kalibrace vám nabízíme nenapodobitelné odborné znalosti, moderní technologii a globální dosah. Proto jsme první volbou pro klienty, kteří potřebují zajistit bezpečné skladování všeho od chemikálií a ropných produktů až po kapalné plyny.

Nabízíme vám komplexní sortiment služeb jak pro podzemní skladovací nádrže (UST=underground storage tanks), tak pro povrchové skladovací nádrže (AST=above ground storage tanks). Naše služby v oblasti inspekce, auditu a kalibrace skladovacích nádrží zahrnují:

 • 3D modelování podloží a obalu nádrží,
 • posouzení obsahu vody a kalu uvnitř nádrží,
 • posouzení podpovrchové koroze,
 • automatické měření podloží nádrží,
 • studii dopadů na životní prostředí a analýzu rizik,
 • měření vnější tloušťky a přezkoumání výpočtů,
 • hydrostatické zkoušky,
 • číslování identifikačních štítků a jejich úpravy, 
 • nedestruktivní zkoušky (NDT), 
 • řízení projektu a stavební dozor,
 • měření objemu podloží nádrží,
 • vyhledávání netěsností systému a posouzení pevnosti materiálu,
 • ultrazvukové zkoušky hustoty a
 • postupy svařování a kvalifikace pro svařování dle všech mezinárodních norem.

Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak mohou naše služby v oblasti inspekce, auditu a kalibrace skladovacích nádrží zajistit bezpečnost a integritu vašich skladovacích nádrží.

kontaktujte nás